+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Resulullah (sav) in Dilinden Kabir Azabı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Resulullah (sav) in Dilinden Kabir Azabı Nedir
  Resulullah (sav) in dilinden kabir azabı nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Resulullah (sav) in dilinden kabir azabı hakkında yazı


  Kabir ahiret menzillerinin birinci menzilidir. Kişi ondan kurtulabilirse, ondan sonrakiler daha kolaydır. Ondan kurtulamazsa ondan sonrakiler bundan daha zordur, daha şediddir.

  Kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler, onların azabını hayvanlar işitir.

  Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur.

  Manzaraların hiçbiri kabir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi!.

  Resulullah (a.s) bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında laf taşıyıcılık yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah (a.s) yaş bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, niye böyle yaptığını sorduklarında:

  “Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur” buyurmuşlardır.

  Hz. Adem zamanında ölen ile Hz. Muhammed zamanında ölen aynı azaba mı çekecek?

  Daha sonra ölen daha avantajlı mı oluyor?

  Her şeyden önce “Allah’ın adaleti” meselesinin basit ölçülerle ele alınamayacağını belirtelim. Bu dünyada 50, 60, bilemediniz 100 senelik bir ömür süresince küfür içinde yaşayanların, bunun karşılığında sonsuz bir azaba çarptırılması hangi maddî/beşerî adalet ölçüsüyle izah edilebilir?

  Kabir azabının, kabirde kalış süresiyle bağlantılı düşünülmesi bu bakımdan ayrıca izaha muhtaçtır. Mesele böyle ele alındığında, daha önce ölenin azabının biraz daha hafif, sonra ölenin daha ağır tutulup, aradaki zaman farkının azabın şiddetiyle dengelenmesi şeklinde cevaplar verildiğini biliyoruz.

  Keza kişinin kabirde gördüğü azabın şiddetine bağlı olarak cehennemdeki azabının şiddetinin değişiklik göstereceği söylenmiştir. Yani kabirdeki azabı şiddetli olan, kabirde daha kısa süre azap görene oranla cehennemde biraz daha hafif azaba çarptırılacaktır. Ancak bunların aklî izahlar olup kesinlik arz etmediğini unutmamak gerekir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kabir azabı insanların bu dünyada yaptıklarından dolayı sorguya çekildikeri ve azap çektikleri zamandır. kabir insanların cennet penceresi bazı insanların ise cehennemdeki çukurudur. o yüzden bu dünyada amellerinizi iyice düşünerek işleyin. yoksa bunun bedeli, çok ağır olur.
+ Yorum Gönder