+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Takva ve takva sahibi gibi kelimeler neyi ifade eder Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Takva ve takva sahibi gibi kelimeler neyi ifade eder
  Kur'ân'da birtakım ölçüler verilmiş midir?


  Arapça vikaye kökünden gelen takva; korunmak, sakınmak, arınmak demektir. Muttaki ise takva sahibi olan kişiyi ifade eder ve korunan, sakınan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak O'nun azabından korkan kişi anlamlarına gelir.

  Kur'ân'da takva; maddî bir tehlikeden değil, manevi azaptan ve insanı bu azaba düşürecek olan kötü işlerden sakınmak demektir. Zamanla, temiz dindarlık anlamını kazanmıştır. Böylece bu sözcük Kur'ân'da, şirkten korunmak,146 büyük ve küçük günahlardan sakınmak,147 kalbi meşgul edecek her şeyden temizleyip Allah'a tam olarak yönelmek148 gibi anlamlarda kullanılmıştır. Kur'ân ve hadislerde takvaya büyük önem verilmiştir. Hz. Peygamber kalbine işaret ederek, "işte takva buradadır." buyurmuştur.149

  Bakara sûresinin ilk sayfasında Allah'tan sakınan takva sahiplerinin niteliklerinin altı maddede toplandığı görülür. Bunlar şunlardır: 1) Gayba (iman esaslarına) inanmak, 2) Namazı dosdoğru kılmak, 3) Allah yolunda infak etmek, 4) Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilen Kur'ân'a iman etmek, 5) Daha önce indirilen semavî kitaplara inanmak, 6) Ahi-ret gününe inanmak. Bu niteliklere sahip olanların, Rablerin-den gelen doğru yol üzerinde oldukları ve kurtuluşa erenlerin de bunlar olduğu belirtilir.150


  146 bk. Fetih, 48/26.
  147 bk. A'râf, 7/96
  148 bk. Âl-i İmrân, 3/102.
  149 Ahmed ibn Hanbel, age, V, 379.
  150 bk. Bakara, 2/1-5.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Takva korunak sakınmak anlamlarını taşımaktadır. takva sahibi insanda kendini kötülüklerden ve günahlardan koruyan kişidir. allah hepimizi takva sahibi insanlardan eylesin.
+ Yorum Gönder