+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Hac Kimlere Farzdır ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Hac Kimlere Farzdır ?

  Hac hangi Müslümanlar'a farzdır


  Erkek olsun, kadın olsun şartlarını taşıyan her müslümana, ömründe bir defa haccetmek farzdır. Üzerine hac farz olan kimse, bu ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine farz olduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara ertelemek dinen uygun değildir. Bu şekilde haccını erteleyip daha sonra bizzat hac yapamayacak duruma düşen kimse, yerine bedel (vekil) göndermek zorunda kalır.
  Bir kimsenin hac ibadetiyle yükümlü sayılması için; müslüman, akıllı, erginlik çağına ulaşmış, hür, hac için yeterli malî imkâna sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olması şarttır. Bu şartlardan birini taşımayan kimseye hac farz olmaz.
  Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü sayılması için de, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurtdışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır. Ayrıca boşanma veya ölüm iddeti beklemekte olan kadının, beklemesi gereken süreyi tamamlamış olması lazımdır. Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile, yaşlılar, tutuklular, yurtdışına çıkışları yasaklanmış olanlar ve iddet beklemekte olan kadınlar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler
 2. Ziyaretçi

  Haccın farz olmasının şartları şunlardır:1- Müslüman olmak,

  2- Akıllı olmak,

  3- Erginlik çağına gelmiş olmak,

  4- Hür olmak,.


  5- Hacca gidip gelmeye malî imkanı müsait olmak Bu şart şöyledir: Temel ihtiyaçlarından başka, hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin .sosyal durumlarına uygun normal geçimlerini sağlayacak servete sahip olmasıdır

  6- Vakit, yani haccın eda edildiği vakte erişmiş bulunmak

  7- Haccın farz olduğunu bilmek Bu şart gayr-i müslim bir ülkede İslâmiyeti kabul eden kimseler için sözkonusudur

  İşte bu şartları taşıyanlara hac farz olur Bu şartlard.an birisi eksik olursa hac farz olmaz

  Bu şartlar kendisinde bulunan kimseye hac farz olmakla beraber, haccı eda edebilmesi için gerekli olan başka şartlar da vardır Bunlara "Haccın vucûb-ı edasının şartları" denir Bu şartlar da şunlardır:

  a) Sağlıklı olmak Kör, felçli, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede yaşlı ve hasta olmamak

  b) Tutuklu bulunmamak

  c) Yol güvenliği olmak,

  d) Kadınların yanlarında eşleri veya mahremleri bulunmak Mahrem demek evlenmeleri caiz olmayan yakınlar demektir Baba, oğul, kardeş, amca, dayı ve damat gibi yakınlar, kadının mahremleridir

  e) Eşi ölmüş veya boşanmış kadınların iddet süreleri bitmiş olmalıdır İddet süreleri içinde hacca gitmeleri uygun değildir


  Kaynak: Hac, Lütfi ŞENTÜRK, Diyanet Aylık Dergisi 2000 Şubat

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hac islamın beş şartından biridir. ve farzdır. ancak hac zengin, aklı başında olan müslümanlara farzdır. yani hacca gidebilmek için belli bir parası olmayan kişiler hacca gitmeseler de olur. bu durumda da gördüğünüz gibi islam dini kolaylıklar dinidir.
+ Yorum Gönder