+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Kadının Kocası Üzerindeki Hakları Dini Yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kadının Kocası Üzerindeki Hakları Dini Yazılar

  Kadının Kocası Üzerindeki Hakları nelerdir  (1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır”

  Bakara 228

  (2) Muaviye bin Hayda el-Kuşeyri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve:

  −Kadınlarımız hakkında bize neyi emredersin? dedim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Sizler yediğiniz şeylerden onlara da yediriniz, giydiğiniz şeylerden onlara da giydiriniz! Kadınlarınızı dövmeyiniz! Onlara, Allah senin yüzünü çirkinleştirsin diye beddua etmeyiniz ve evin dışında onlara küsüp terk etmeyiniz!’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2144, İbni Mace 1850, Hâkim 2/188, Begavi 2330, Ahmed 5/3, 5, Albani Zifaf 280

  (3) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Allah’ın kadın kullarını dövmeyiniz!”

  Ebu Davud 2146, Darimi 2/146, İbni Mace 1985, İbni Hibban 4189, Albani Gayetu’l-Meram 251

  Kadın Kocasının Malından Maruf Şekilde Alabilir

  (4) Hind binti Utbe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Ya Rasulullah! Şüphesiz ki Ebu Sufyan çok cimri bir adamdır! Bana ve çocuğuma yetecek kadar nafakayı vermiyor! Ancak ben onun malından o bilmeden alıyorum! dedim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Sen onun malından maruf bir şekilde kendine ve çocuğuna yetecek kadar al’ buyurdu.”

  Buhari 5465, Nesei İşretün’-Nisa 309, Darimi 2/159, İbni Mace 2293, İbnu’l-Carud 1025, İbni Hibban 4255, Humeydi 242, Darekutni 4/234, Begavi 2149, 2397, Ahmed 6/39, Albani İrva 2646

  Kadınları Dövmede Haram Olan Kısım

  (5) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “…Sizden biri niçin karısını erkek deveyi döver gibi döver acaba?! Sonra belki o kimse karısıyla sarmaş dolaş olacaktır!”

  Buhari 6026

  (6) Muaviye bin Hayda el-Kuşeyri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve:

  −Kadınlarımız hakkında bize neyi emredersin? dedim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Kadınlarınızı dövmeyiniz! Onlara, Allah senin yüzünü çirkinleştirsin diye beddua etmeyiniz ve evin dışında onlara küsüp terk etmeyiniz!’ buyurdu.”

  Ebu Davud 2144, İbni Mace 1850, Hâkim 2/188, Begavi 2330, Ahmed 5/3, 5, Albani Zifaf 280

  Kadının Sırrını İfşa Etmenin Haramlığı!

  (7) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kıyamet günü Allah katında konum bakımından insanların en şerlisi, karısı ile münasebet eder o da onunla münasebet eder sonra karısının sırrını yayan erkektir!”

  Müslim 1437/123, Ebu Avane 4298, 4299, Ebu Davud 4870, Ebu Nuaym Hilye 10/193, 104, İbni Ebi Şeybe 3/449/2, İbnussünni 614, Beyhaki 14097, Begavi 3940, Ahmed 3/69

  Kadınların Gerektiğinde Dışarı Çıkmaları Caizdir

  (8) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “…Siz kadınlara kendi ihtiyacınız için örtü içinde evlerinizden dışarı çıkmanıza izin verilmiştir.”

  Buhari 4678, Müslim 2170/17

  Erkeğin Ev İşlerinde Ehline Yardım Etmesi

  (9) el-Esved (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Ben, Aişe (Radiyallahu Anha)’ya:

  −Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) evinde ne yapardı? dedim.

  Aişe (Radiyallahu Anha):

  −Kendi ailesinin işinde, yani kendi evinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı dedi.”

  Buhari 704

  (10) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Bana, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) evinde ne yapar? diye soruldu.

  Bende:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi işlerini kendi yapardı dedim.”

  Tirmizi Şemâil 293, Buhari Edebü’l-Müfred 541, İbni Hibban 2/36, Ebu Nuaym Hilye 8/331

  Kadınlarla Güzel Geçinmek

  (11) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, onların ahlakı en güzel olanıdır. Mü’minlerin en hayırlısı, kadınlarına hayırlı olanıdır!”

  Ahmed 7406, Tirmizi 1162, İbni Hibban 4176, İbni Ebi Şeybe 6/88, Begavi 2341, Albani Sahiha 284

  (12) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “…Sizin en hayırlınız, ehli için hayırlı olan kimsedir! Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızımdır!”

  Tahavi Müşkül 3/211, Hâkim 4/173, Albani Zifaf 269

  (13) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Çünkü kadın eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemikten en eğri şey üst tarafıdır. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın! Onu kendi haline bırakırsan, daima eğri olmaya devam eder! Onun için kadınlar hakkında hayrı tavsiye edici olmanızı isterim!”

  Buhari 3110, Müslim 1478/60, Nesei İşretu’n-Nisa 258, İbni Ebi Şeybe 4/184/4, Begavi 2332

  (14) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kadın bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Dilediğin bir tarz üzere doğru olamaz! Eğer ondan istifade etmek istersen, onda bu eğrilik olduğu halde ondan istifade edersin. İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın! Onun kırılması ise boşanmasıdır!”

  Müslim 1468/59, Ebu Avane 4501, Humeydi 1168, İbni Hibban 4179, Begavi Mesabih 2416

  (15) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Mü’min bir erkek mü’min bir kadından nefret etmesin! Eğer erkek onun bir huyundan hoşnut değilse, diğer yahut başka bir huyundan hoşnut olabilir.”

  Müslim 1469/61, Ebu Avane 4493, Begavi Mesabih 2417

  (16) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Erkeklerden birçok kimse kemale erdi. Kadınlardan ise, Firavun’un karısı Asiye ve İmran kızı Meryem’den başkası kemale ermemiştir! Aişe’nin diğer kadınlara üstünlüğü ise, tiridin öbür yemeklere üstünlüğü gibidir.”

  Buhari 7/3218, Müslim 2431/70

  Kadınlara Nasihat

  (17) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Bayram günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile namazda beraberdim. Hutbe okumadan önce ezansız ve kametsiz namaza başladı. Sonra Bilâl’a yaslanarak ayaküstü durup Allah’a karşı takvalı olmayı emir, Ona itaatli olmaya teşvik ederek halka vaaz ve nasihatte bulundu. Sonra kadınların olduğu yere geldi.

  Onlara da vaz ve nasihat etti ve:

  −‘Sadaka verin! Zira siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür!’ buyurdu.

  Kadınların en hayırlılarından yanakları kırmızı olan bir kadın ayağa kalkıp:

  −Ya Rasulallah! Niçin? dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Çünkü siz halinizden çok şikâyet eder, kocalarınızın ihsanına karşı nankörlük edersiniz!’ buyurdu.

  Bunun üzerine kadınlar kendi ziynet eşyalarını tasadduk etmeye başladılar. Bilâl’ın elbisesinin içine küpelerini ve yüzüklerini atıyorlardı.”

  Müslim 885/4, Darekutni 2/47/16, Ahmed 3/314, Albani İrva 3/99

  (18) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “…Kadınlara karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim! Çünkü onlar sizin yanınızda esirlerdir! Kadınlardan bundan gayrına malik değilsiniz! Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk edin bu şekilde onları cezalandırınız! Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz! Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine bir yol aramayın!

  Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız vardır! Ve kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır! Sizin onlar üzerindeki hakkınız; kerih görüp istemediğiniz kimselere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir! Dikkat edin! Onların sizin üzerinizdeki hakları; onların giyim ve kuşamında ve yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davranmanızdır!”

  Nesei İşretü’n-Nisa 287, Tirmizi 1163, İbni Mace 1851, Ahmed 5/7273, Albani İrva 7/54 Albani Zifaf 270

  Kişinin Ehline İnfak Etmesinin Fazileti

  (19) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Her hangi bir Müslüman kendi ev halkına Allah’ın rızasını kast ederek infak ederse, bu infak onun için bir sadaka olur.”

  Buhari 5450, Müslim 1002/48, Nesei 2544, Tirmizi 1965, Darimi 2/284, 285, İbni Hibban 4239, Tabarani Mucemu’l-Kebir 17/522, 523, Ahmed 4/120, Albani Sahiha 729

  (20) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kişinin harcayacağı en faziletli para, önce ailesine ve ailesinin içindeki kimselere harcayacağı paradır!”

  Müslim 994/38, Nesei İşretü’n-Nisa 300, İbni Mace 2760, İbni Hibban 4242, Beyhaki 7/467, Ahmed 5/279

  (21) Heyseme (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Biz Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) ile beraber oturuyorduk. Bir ara onun işlerinin vekili geldi ve içeri girdi.

  Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) ona:

  −Kölelere azıklarını verdin mi? dedi.

  O:

  −Hayır, dedi.

  Bunun üzerine Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  −Öyle ise hemen git ve onların azıklarını ver!

  Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Kişiye günah olarak, malik olduğu kimselerin azıklarını hapsetmesi kifayet eder!’ buyurdu.”

  Müslim 996/40, İbni Hibban 4241, Ebu Nuaym 4/22 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Evlenen karı kocanın birbirleri üzerinde karşılıklı olarak hakları vardır. erkek kadının hiç bir şeyini eksik tutmamalı ve eşini hoş tutmalıdır. koca eşine her zaman saygı göstermeli ve hiç bir zaman onu incitmemelidir.
+ Yorum Gönder