+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Tebareke Suresinin Fazileti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tebareke Suresinin Fazileti
  Tebareke Suresinin Fazileti


  (1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Tebareke (Mülk) Suresi kabir azabına engeldir.”

  Albani Sahihu’l-Cami 3643

  (2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Secde ve Mülk Surelerini okumadan uyumazdı!”

  Tirmizi 3627

  (3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

  “Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, bir kişi için şefaatçi oldu ve onun günahları affedildi. Bu sure, Mülk Suresidir!”

  Tirmizi 3052

  (4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

  “Kuşkusuz ki, Kur´an’da otuz ayet olan bir sure vardır! Bu sure, kendisini okuyan kişiye mağfiret edilinceye kadar, şefaat eder! (Bu sure) Mülk Suresidir!”

  İbni Mace 3786, Ebu davud 1400, Nesei

  (5) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından biri, çadırını bir kabrin üzerine kurdu. O sahabe oranın bir kabir olduğunu bilmiyordu! Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı! Hatta kabirden çıkan adam, Mülk Suresini sonuna kadar okudu! Bunun üzerine o sahabe, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek:

  −‘Ya Rasulallah! Çadırımı kurdum ama oranın bir kabir olduğunu bilmiyordum! Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı! Hatta kabirden çıkan adam, Mülk Suresini sonuna kadar okudu!’

  Bunun özerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Mülk Suresi, (kişiye azap edilmesine) manidir!”

  Tirmizi 3051 2. Hatice
  Bayan Üye

  Dünya hayatımızda hangi ibadeti severek, zevk alarak yapar isek, ölümden sonra da aynı şekilde o aldığımız zevk katlanarak devam eder. Bu lezzeti de ancak ihlas ile alabiliriz.
+ Yorum Gönder