+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Mesnevî-i Nuriye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mesnevî-i Nuriye
  Mesnevî-i Nuriye konusunda yazı


  “Cenâb-ı Hakk’ın mahlukatındaki tasarrufu, yalnız bir emir ve irade ile olur Bizzât mübaşereti yoktur Şemsin kâinatı tenvir ettiği gibi” Mesnevî-i Nuriye

  Güneşin maddesi yeryüzündeki eşya ile temasta değildir, ama onun maddeden bir derece uzak olan ışığı, eşya ile temas edebilmekte ve onları aydınlatmaktadır Güneş, “tenvir” fiilini eşya ile temas etmeksizin icra ettiği gibi, cazibesiyle de bütün gezegenlerini yine dokunmaksızın çekip çevirir
  Bir ismi Nur ve bütün isimleri ve sıfatları nuranî olan Allah’ın, mahlukat âlemindeki her türlü icraatı ve ilâhî sıfatların eşyadaki bütün faaliyetleri elbette mübaşeretsizdir

  Dokunma denilince bir maddenin bir başka maddeye temas etmesi hatıra gelir
  Kitabı elimize alır, açar ve okumaya başlarız Kitap da maddedir, el de Ve burada bir mübaşeret söz konusudur Kitabı okurken göz nurumuz satırlarda dolaşır, ama buna mübaşeret (dokunma) denmez Aklımız da ondaki mânâlarla uğraşır, ama dokunmaksızın Çünkü mânâ âlemi de, akıl da maddeden uzaktırlar
  Yer çekimi bizi yeryüzüne bağlar, fakat dokunarak değil Mıknatıs da çiviyi dokunmadan çeker

  Dokunmadan iş görmenin en büyük örneğini insan ruhunda buluyoruz Biz ruhumuzdaki kuvvet sıfatıyla eşyayı kaldırırız, ama eşyaya dokunan o sıfat değil, ellerimizdir

  Bir cümleyi ezberlediğimizde ondaki kelimeler hafızamızda kaydedilir, yine dokunmaksızın

  Meleklerin bizim amellerimizi yazmaları da dokunmaksızın ve temassızdır. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Mevlana hazretleri şemsi yani can yoldaşını kaybedince çok büyük üzüntülere dalmış ve uzun bir zaman kendisine gelememiş ve artık kendine hakim olamayan bir aşık olmuş dilinden çok anlamlı kelimeler ve şiirler dökülmeye başlamıştır. Bu kelimeler derlenmiş ve mesnevi ortaya çıkmıştır.
+ Yorum Gönder