+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Tasavvufçulara göre ‘İnbisat’ Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tasavvufçulara göre ‘İnbisat’

  Tasavvufçulara göre ‘İnbisat’ nedir  ‘Bast’, bir şeyi yaymak, genişletmek, sermek, döşemek anlamlarına gelir.

  Aynı kökten gelen ‘Bisat’ sergi, döşeme, halı, mefrûşat demektir. İnbisat ise, yayılma, serilme, kulun iradesi ile kendisi için istediği şey, demektir.  “Allah yeryüzünü sizin için bir sergi (halı) yaptı ki onda açılan geniş yollarda gidesiniz.” [79]  Tasavvufçulara göre ‘İnbisat’, genişleme, yayılma, içte derinleşme ve kendi tabiatını aşma anlamlarına gelir. Allah (c.c.)’ın hükümleri çerçevesinde, gönlün herkese açılması, tatlı dil ve güler yüzle sevindirilebilecek herkesin hoşnut edilmesi ve Allah (c.c.) ile ilişkiler açısından da ‘havf u rec⒠(korku ile ümit) karışımı bir durumun, insan benliğine hükmetmesinden ibârettir ki, bu seviyeye ulaşan kalpler, huzurda bulunmanın heybetiyle soluklarını yutar, huzur esintilerinin neşe ve sevinciyle de huzur ve ferahlık duyarlar. 2. Meryem
  Bayan Üye

  allah rızası için çalışmak ve yapılan işleri onun rızasına uygun olarak yapmak kulu yanlızca mutlu eder üstelik ahiret hayatı içinde önemlidir
+ Yorum Gönder