+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İsrâ ve Mirac Kelimelerinin Mânâları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İsrâ ve Mirac Kelimelerinin Mânâları

  İsrâ ve Mirac Kelimeleri ne demektir  İsrâ; gece yürümek, yola gitmek, gece yolculuğu etmek, ettirilmek[1] demektir.

  Mirac da; yükseğe çıkış aracı demektir.[2]

  İsrâ ve Mirac Hadisesinin Tarihi

  İsrâ ve Mirac hadisesi nübüvvetin onikinci yılında,[3] Peygamberimiz (a.s.)ın Medine´ye hicretinden onsekiz ay[4] veya onaltı ay[5] veya ondört ay,[6] ya da bir yıl önce vuku bulmuştur.[7] Bunun; Hicretten sekiz ay önce,[8] Recep ayında[9], Recep ayının yirmiyedinci gecesinde vuku bulduğu da rivayet edilir. [10] Daha başka rivayetler de vardır.[11]

  İsrâ ve Miracın Ruhen mi, Bedenen mi Vuku Bulduğu Meselesi

  İsrâ ve Mi

  racın, her ne kadar ruhen vuku bulduğu da rivayet edilmekte ise de;[12] selef ve halefi[13] hadis ve kelam âlimleri[14] topluluğunun mezhebine göre, Peygamberimiz (a.s.) geceleyin Mescid-i Haram´dan Mescid-i Aksaya uykuda ve ruhen değil uyanık iken, bedeni ve ruhu ile birlikte, Burak üzerinde isra buyrulmuş, gece yolculuğu ettirilmiş; getirilen Miraç ile de, oradan ruhen değil-yine bedeni ve ruhu ile birlikte, uyanık iken, göklere uruc ettirilmiş, çıkarılmıştır. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  İsra gece yürüyüşü anlamına gelmektedir. Miraç ise göğe yükselmek anlamı taşımaktadır. Peygamberimiz gökyüzüne yükselmiş ve gece yürümüştür. Miracın bedenen mi yada ruhen mi yapılmış olduğu hala tartışılan bir konudur. Kimileri peygamberimizin ruhen gökyüzüne yükseldiğini söylerken kimileri de bedenen de yükseldiğini söylemektedir.
+ Yorum Gönder


İsra ve Miraç sözcüklerinin