+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Kadir gecesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kadir gecesi hakkında bilgi

  Kadir gecesi


  kadirgecesihakkndabilgi.jpg

  Kur’ân-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayı’nın yirmi yedinci gecesi İslâm’da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır Kur’ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır


  Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

  “Doğrusu biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirmişizdir Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir ” (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

  Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır Bunlardan biri şöyledir:
  Bir kere Rasûlüllah (sas) Ashab-ı Kirâma İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313)
  Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır

  Bu Gecede ne olmuştur ?

  a) Kur’ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır
  b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir
  c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ’nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312)
  d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner
  e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü’mine selam verirler

  KADİR GECESİ NE ZAMAN?

  Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir Hz Peygamber (sas) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhârî, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur

  Zir b Hubeyş diyor ki, Übey b Ka’b’a sordum: Kardeşin Abdullah b Mes’ud: “Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder” diyor, dedim
  Übey b Ka’b dedi ki: “Allah İbn Mes’ud’a rahmet eylesin O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu” dedi
  “- Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebü’l-Münzir (Übey b Ka’b’ın lakabı)” dedim Übey;
  “- Ben bunu Rasûlüllah (sas)’in bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, “o gün güneş şuasız olarak doğar” dedi (Müslim, Sıyam, 220)
  İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur Bunlar:
  Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür Bunların gizli tutulmasından maksat mü’minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalar] sağlamaktır Mü’minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir
  Ebû Hüreyre (ra)’ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:
  “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir, 1)
  Kadir gecesinde neler yapılabilir:
  Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli
  Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir Kazası yoksa nafile kılar
  Süfyan-ı Sevrî: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir
  Hz Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (sas)’e:
  “- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum Rasûlüllah (sas):
  “- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)
  Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir Bu da kişinin imanını tazeler Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Peygamberimiz Muhammed'e ilk kuran'nın göndermeye başladığı gecedir. Kadir Gecesinin hangi bun olduğunu bilmedikleri için peygamberimiz Ramazan ayının yirmi yedinci günü olma ihtimalinin yüksek olduğunu demişti.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kadir gecesi islam dininin en önemli gecelerinden biridir. kadir gecesinde allahu teala cebrail melekle peygamber efendimize kutsal kitabımız olan kuranı kerimi indirmiştir. ramazan ayında olduğu bilinen kadir gecesinin tam olarak hangi gün olduğu bilinmemektedir.
+ Yorum Gönder