+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Piramitler ile ilgili islami bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Piramitler ile ilgili islami bilgiler

  Piramitler ile ilgili islami bilgiler

  piramitler özellikle de mısır piramitleri kim tarafından ve nasıl inşa edildiği belli değildir 100 lece makine yardımı ile zor inşa edilecek bir piramidin nasıl milattan önce inşa edildiğini kimse mantıklı bir açıklama yapamamıştır.

  Mısır piramitlerinin yapılışı, gizemini korumaya devam etmektedir. Ortaya atılan her teori bir başkaları tarafından yetersiz görülmekte ve eleştirilmektedir.

  Genelde taşlar kesilerek binlerce işçiyle yapılan açıklamalar çok yetersiz görüldüğü için başka çözümler oluşturulma peşine düşülmüştür. Bir açıklamada taşların yerinde döküldüğü gibi uçuk bir açıklama olmuş ama pek itibar görmemiştir.

  piramitler-ile-ilgili-islami-bilgiler.png

  Verner’e göre inşa ekibi hiyererşik bir şekilde organize edilmişti; 100.000 kişilik iki gruptan oluşuyordu ve her grup kendi içinde zaa ya da phyle adı verilen 20.000 kişilik gruplardan oluşuyordu ki, bu gruplar da işçilerin ustalık derecelerine göre daha küçük gruplara ayrılmış bulunuyordu. Bir belgeselde ise büyük piramitin 20.000 kişilik bir ekiple, yapılabileceği anlatılmıştır.

  Piramidin inşa konusundaki gizemlerinden biri inşasının nasıl planlanabilmiş olduğudur. John Romer’in düşüncesine göre, eski Mısırlılar bu yapıda da daha önceleri ve daha sonraları diğer yapılarda uygulamış oldukları yöntemi uygulamışlardı: Planı ya da ana planın parçalarını yapıma girişmeden önce ölçekler kullanarak zemine çiziyorlardı. John Romer kitabının bir bölümünü başlı başına bu konuya ayırmıştır; söz konusu bölümde böyle bir planın, mevcudiyetinin fiziksel kanıtlarını ortaya koymaya çalışmıştır.

  Taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değildir. Bir varsayıma göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Tarihçi Herodot’a göre, ağır granit blokları, piramidin ,üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır.

  Ben taşların kesilerek taşınması teorisine değinmek istiyorum. Bilecik’te Vezir Mermer diye bir mermer ocağı var. Bu mermer ocağında aylık 1.500 m3’lük mermer blok çıkarılmaktadır. Bu 1.500 m3’lük mermer 2 kepçe, 1 ekskavatör ve bir sürü kesme makinesiyle yapılmaktadır. Yani ocağın kapasitesini belirleyen şey taşıma araçları. Kesme araçları ucuz olduğu için bir sürü alınabilir. Şimdi bu ocağı kullanarak büyük piramidin taşlarını hazırlayalım bakalım, ne kadar zaman gerekir bize.

  Vezir mermerin yıllık imalatı 48.960 ton’dur. Yapılan ölçümlere göre büyük piramide ise 5.900.000 ton kaya gereklidir. Bu durumda bu ocağın 120 yıl aralıksız üretim yapması gerekir. (Mermerin yoğunluğu 2.72 t/m3’ olarak alınmıştır)

  Görüldüğü gibi büyük rakamlarla bir imalat söz konusudur. Ben günümüz teknolojisiyle yapılan imalattan bahsettim. Daha bunun taşınması ve yerine konması işlemleri var. Vezir mermer ocağındaki kapasiteyi belirleyen şeyin taşıma kapasitesi olduğunu söylemiştim. Yani kesme yönünden pek sorun yoktur. Oysa Mısırlılar zamanında asıl sorun taşların kesilmesi sorunudur. Bu günkü gibi ileri teknoloji ürünü aletler olmadığından her şey insan eliyle yapılmak zorundaydı. Bakır aletlerle taşların ocaktan kesilmesi başlı başına bir sorundur. Eğer iddia edildiği, gibi bir piramit 20 yılda yapılıyorsa zaten bir firavunun tahtta kalma süresi de ancak o kadardır. Tahtta gelen firavun hemen ilk günde ortalama 2,5 ton olan kayalardan 315 tane kestirip yerine yerleştirmesi gerekir. Hem de 20 yıl boyunca hiç ara vermeden devam etmesi gerekir. Her 4 dakikada, bir taşın yerine yerleşmesi gerekir. Hiç ara vermeden gece ve gündüz… Uzmanların görüşüne göre 1,5 dakikada bir taşın piramide yerleştirilmesi gerekiyordu. Sizce, bunu başarmış, olabilirler mi? Üstelik firavun ülkenin tüm kaynaklarını piramit işine kanalize etmek durumundaydı.

  Bir piramidi yapabilmek için;

  —Her şeyden önce bir projeye;

  —Her şeyi idare edebilecek bir mühendisler gurubuna;

  —Bu işi yaptırabilecek kadar mali güce;

  —Piramidi yapabilecek taşları o yüksekliklere çıkarabilecek düzeneklere;

  —Mermer ocaklarında, taş kesme ve düzeltme işçilerine;

  —Bu taşların taşınması için inanılmaz bir orduya;

  —Düzenin sağlanabilmesi için iyi bir askeri orduya;

  İhtiyaç vardır. Ayrıca bunların yanında;

  —Bakır ocakları sürekli maden, çıkarmalı ve keski ve balta yapmalı;

  —Gemiler sürekli kullanılacak kereste ve kütükleri takviye etmeli;

  —Ekmeği yapacak fırınlar organize edilmeli;

  —Tarlaları ekip biçecek, insanlar olmalı;

  —İşçilere su taşıyacak insanlar olmalı;

  —Yaralanan ve hasta olanlarla ilgilenecek ambulans ekipleri olmalı;

  —Her günkü yiyecek ve giyeceği yerine ulaştıracak bir kargo ekibi olmalı;

  —Bu işlerin muhasebesini tutacak bir muhasebe ekibi olmalı;

  —İnsanların giyecekleri elbiseleri, ekecek, işleyecek ve dikecek bir ordu olmalı;

  —Eskiyen kırılan kayık ve gemilerin yerine yenilerini yapan gemi tersaneleri olmalı. V.b.

  Görüldüğü gibi kesin rakamı çıkarmak zor ama çok kalabalık bir ekibin 20 yıl sürekli çalışarak yapacağı bir iş. Fakat en büyük sıkıntı bu işi planlayacak ve işlerin tıkır tıkır işlemesini sağlayacak iyi bir ekibin olması gereğidir. Günümüzde bile bu kadar büyük bir organizasyonu yapabilecek güç azdır.

  Verner’in rakamlarını alarak günümüz hesaplarıyla kabaca bir maliyet hesabı yaparak yaklaşık maliyet çıkarmaya çalışalım.

  Bir işçi bugün Türkiye şartlarında her şeyiyle ortalama aylık 1500 dolara mal olur. Gelişmiş ülkelerde mümkün değil ama bazı ülkelerde mal edilebilir. Hatta Çin gibi ülkelerde çok daha ucuza da mal edilebilir. Ben 1500 dolar rakamını kabul edeceğim. Bu paranın içine bir işçinin aylık tüm giderleri dâhildir. (Yiyecek, içecek, nakliye, sağlık, yaşlılık, barınma, Tatil v.b.) Eğer Verner’in işçi sayısını kabul edersek 200.000 kişi çalışması gerekir. Bu rakamın normal olduğunu düşünüyorum. O zaman Firavunlar bu günkü parayla 20 yılda işçiye 72 milyar dolar harcama yapmış olmalıydılar. 2007’de Mısır’ın bütçesinin 59 milyar dolar olduğunu düşünürsek ne kadar büyük bir gider olduğunu anlayabiliriz. Çalışanların bir kısmının köle olduğunu düşünürsek bu paranın, biraz daha düşeceğini sanabiliriz ama köle edinmek için yapılan seferleri hesaba katarsak rakamın afakî değişmeyeceğini düşünebiliriz. Üstelik bu rakam sadece işçilere harcanan paradır. Hammadde veya diğer giderler için yapılan harcamalar dâhil değildir.

  Firavunların piramitleri onardıklarını Kuran’da ima etmektedir. Kehf suresinde anlatılan gençlerin Sfenksin gizlediği kütüphanedeki bilgiler olduğunu başka yazımda yazmıştım. Kehf süresinde bu gençlerin uyuduğu yerde bir bina yapılması gerektiği söylenmektedir.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Eskiden insanlar teknolojinin yetersiz olmasına rağmen düşüncelerini mimari alanlara yansıtarak yüzyıllar boyunca insanların hayranlıkla incelemelerine zemin hazırlamışlardır. Piramitler ya da Osmanlı Devleti döneminde yapılmış olan imaretler geometri ilmine dayanarak yapılmıştır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Piramitler çok ağır taşlardan yapılmış yapılması çok zor binalardır. yüzlerce makine kullanılsa bile piramidin yapımı çok zor olurdu. bu yüzden yıllardır mısırlıların bu piramitleri nasıl inşa ettikleri bir soru işaretidir.
+ Yorum Gönder


islamda piramitler,  misir piramitlerinin dini aciklamasi