+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Iyilik Ile Ilgili Dini Yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iyilik Ile Ilgili Dini Yazılar
  iyilik ile ilgili dini yazı 2. HaKHaN
  Özel Üye  Iyilik Ile Ilgili Dini Yazı  Allah’ı inkar etmek veya O’na ortak koşmak da, tıpkı başkasına eziyet etmek gibi içimizdeki kötülükle yüzleşmenin bir türevidir. Yine insanın vahye ve doğumu sırasında verdiği söze sırtını dönmesi ve kendine zulmetmesi söz konusu. Hatta bize yaratılışımızda verilen en temel vahiy/ilahi bilgi Allah’ın varlığı ve tekliği bilgisi olduğundan, inkarcılar ve şirk koşanlar; daha en temel noktada doğrudan ayrılmaya başlamış demektir.

  Araf Suresi 172. “Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi kendilerine tanık tutar: ‘Ben, Rabbiniz değil miyim?’ ‘Evet, tanıklık ediyoruz,’ derler. Böylece diriliş günü, ‘Biz bundan habersizdik,’ diyemezsiniz”
  Rum Suresi 30. “Bir tek Tanrıcı (hanif) olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH`ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez.”

  Ayrıca ilk insana ve daha sonra İsa’ya “ruh üflenmesinden” bahseden ayetler de, yine bu durumu anlatmaktadır. Çünkü Kuran’da ruh “vahiy” anlamında kullanılmaktadır (bir de “vahiy meleği” için de özel isim olarak Ruh ifadesinin kullanıldığını görmekteyiz).

  Secde Suresi 9. Sonra ona bir biçim verdi ve onun içine kendi ruhundan üfledi. Sizin için, işitme gücü, gözler ve gönüller vücuda getirdi. Ne kadar da az şükredersiniz!

  Bize yaratılışımızda işlenen bu bilgiler sayesinde daha doğuştan tek Tanrı inancına sahip olur ve başkalarına iyi davranmak gibi erdemlere sahip oluruz (tabii içindeki ayetleri/vahyi dışlamayanlar için geçerli bu durum).
  Ve hep belirttiğim üzere, genlerimizde bulunan bu ilahi bilgilerden dolayı Kuran’a iman etmekle yükümlüyüz. Kuran’ın ilettiği vahiy içimizdeki ayetlerle uyum içindedir ve bu durum, onun Allah tarafından gönderilen kutsal kitap olduğunun en büyük ve temel delilidir.

  Fussilet Suresi 53. Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve öz benliklerinin içinde göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine ayan-beyan belli olsun. Kendisinin her şey üzerinde bir tanık oluşu, senin Rabbine yetmez mi?

  Bünyesindeki ilahi bilgilerle uyum içinde davranışlar sergileyen kimse iyilik üzere ve gerçeğe iman içinde yaşar demiştim. Bu söylediğime itiraz olarak, bazı inançlı kişilerin yaptıkları kötülükler karşı delil olarak sunulmaya kalkılabilir. Ama böyle başkalarına zulmeden ve buna karşılık inançlı tabir edilen kişilere baktığımızda aslında çoğunun yine şirk içinde olduğu ve yanlış şeylere inandıkları görülecektir. Gerçekten şirkten arınmış ve dosdoğru dini inanç içerisinde olan bir insan, kötülüklerden ve yanlışlardan elinden geldiğince uzak yaşayacaktır. Ya da geçici bir süre hatalı davranış içinde olsa dahi en kısa sürede bunun farkına varıp kendisine çeki düzen verecektir.
  Veya başka açıdan örnek verecek olursak; iyi bir insan inkar veya şirk içinde olsa da, günün birinde mutlaka doğru inanca kavuşacaktır bu dünyada. İmtihanının son dönemlerinde de olsa, kendisini cennete götürmeye yetecek minimum düzeyde de olsa dini kabule ulaşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kişilerin hayatlarına bir bütün olarak bakmak gerektiğidir. Hem zaman açısından, hem de tüm alanlardaki yaptıklarını değerlendirme açısından… Ve sadece Rabbimiz bilmekte kimin iyilerden olacağını, imtihanı başarıyla tamamlayacağını… Bu yüzden herhangi birinin belli bir zaman diliminde veya bazı alanlarda yaptıklarına bakarak sonsuz kötülerden mi veya iyilerden mi olduğunu biz bilemeyiz.
  Özgür iradeleriyle iyiliği seçenler ahirette mutlaka kazanırken, bu dünyada da nimetleri yaşamaya başlarlar.

  Ali İmran suresi 148. “Allah da onlara hem dünya nimetini verdi hem de ahiretin güzel sevabını verdi; öyle ya Allah güzel iş yapanları sever.”

  İyilik denilen olgu, ezeli olan Allah’ın yine özelliklerinden/sıfatlarından biridir. Yani öyle sonradan imtihan için oluşturulmuş kurallar falan değildir bu kavram aslında. Yüce Yaratıcımız iyidir ve O’nun sevgili/yakın kulları da iyilerden olmak durumundadırlar. İmtihanımız da tamamen bunun üzerine kuruludur.

  Tur Suresi 28. “Biz daha önce O’na yalvarırdık; O, İyilik edendir, Rahimdir

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyette iyilikler işlemek çok önemlidir . işlediğiniz her iyilik size iyi ameller olarak öldükten sonra geri gelir ve sizin cehenneme mi yoksa cennete mi gideceğinize sahip olduğunuz bu iyi amellere bakılarak karar verilir.
+ Yorum Gönder