+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Erkekler için altın, gümüş ve ipekli giysi kullanımı konusunda bir sınırlama var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Erkekler için altın, gümüş ve ipekli giysi kullanımı konusunda bir sınırlama var mıdır


  Erkekler için altın, gümüş ve ipekli giysi kullanımı konusunda bir sınırlama var mıdır hakkında bilgi
  İnsanın tarih boyunca altın, gümüş, ipek, inci gibi değerli maden ve eşyaya düşkünlüğü bilindiği için Kur'ân'da cennet hayatinin tasvirinde bu öğelere sıklıkla yer verilir.190 Hz. Peygamberin hadislerinde her devrin yaygın süs eşyası olan altın, gümüş ve ipekk elbise giyme ile ilgili bazı sınırlamalar getirilmiştir. Kadınların yaratıkştan süslenmeye olan ihtiyaç ve eğikmlerinin fazla olması yüzünden onlara bu konuda daha toleranslı davranılmış-tır. Kadınların israf ve gösterişe kaçmamaları, bunları cinsel tahrik aracı yapmamaları kaydıyla, altın ve gümüşü süs eşyası olarak kullanabilecekleri, ipekli giysiler giyebilecekleri beHrtilmiştir. Ancak bunların mutfak eşyası olarak kullanımına da sınırlama getirilmiştir. Bu üç maddenin erkekler tarafından kullanılması ise kural olarak yasaklanmıştır.
  Konuyla ilgili sınırlama bildiren hadislerden bazıları şunlardır: "Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir."191
  "Altın ve gümüş kaplardan bir şey içmeyiniz ve bu ikisinden yapılan tabaklarda bir şey yemeyiniz. Çünkü bu tabaklar dünyada müşrikler için, âhirette ise sizin içindir."192
  "Uz. Peygamber altın yüzük kullanmayı yasakladı."191' Allah Rasûlü'nün gümüş yüzük edindiği ve bunu bir mühür gibi kullandığı nakledilir.194 Berâ ibn Azib (radıyaiiahu anh) şöyle demiştir: "üz. Peygamber bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Bize altın yüzük kullanmayı, gümüş kaptan içmeyi, eyerlerin üzerine konan ipek örtü (meyâsir) kullanmayı, ipekle nakışlanmış kumaş (kassî) kullanmayı, ipek (hark), kalın ipekli kumaş (isteb-rak) ve erişi ve argacı (çözgü ve atkısı) ipek olan kumaş (dîbâc) giyinmeyi yasakladı."19^
  Bu üç maddenin ve benzeri süs eşyasının üretilmesi ve ticaretinin )rapılması ise caiz görülmüştür.196 Çünkü bunların kullanıldığı meşru alanlar bulunduğu gibi, savaş şartları içinde veya sağlık nedenleriyle ipekli giyme erkekler için de caiz görülmüştür.197 Çoğunluk fakihler, ipekli kumaşın yalnız giysi için değil yorgan, döşek, minder, halı gibi eşya hakkında da erkekler için giyinme hükmünde olduğunu söylemişlerdir. Ancak Ebu Hanife ve bazı Mâliki fakihlere göre, hadislerdeki yasaklama yalnız giyim eşyası ile sınırk olup, ipekli kumaşın giyim dışı kullanımı caizdir.


  190 bk. Kehf, 18/31; Hac, 22/23; Fâtır, 35/33; İnsan, 76/12, 31.
  191 Buhârî, libâs, 30; Ebû Dâvûd, hâtem, 3; Tirmizî, libâs, 1.
  192 Müslim, libâs, 1.
  193 Buhârî, libâs, 45.
  194 Buhârî, libâs, 45, 46.
  195 Buhârî, libâs, 45; Müslim, libâs, 1.
  196 Buhârî, libâs, 25. 30.
  197 Buhârî, libâs, 29.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Erkeklerde islam dinine göre altın takmak , gümüş ve ipekten elbise giymek yasaklanmıştır. allah kadınların süs ve zimmet eşyalarını erkekleri tahrik etmeyecekleri şekilde kullanmalarını helal kılmıştır.
+ Yorum Gönder