+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Erkeğin kadına kadının erkeğe benzemesinin hükmü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Erkeğin kadına kadının erkeğe benzemesinin hükmü nedir
  Kur'ân ve sünnete göre kadının ve erkeğin örtünmesinin ölçüsü hakkında bilgi  Kur'ân-ı Kerim'de kadınların yabancı erkeklerin yanında ör-tünmesiyle ilgili iki ayet vardır. Birisi Nur sûresi 24/31. ayet olup, "hımâr" denilen başörtülerini yakalarının üstüne koymalarını bildirir. Diğeri Ahzâb sûresi 33/59. ayet olup, ev içi giysilerinin üstüne "cilbâb" denilen dış giysilerini giymeleri istenir. Allah Rasûlü'nün evine, ince elbiselerle gelen baldızı Esma binti Ebî Bekr'e söylediği şu sözler ayederin ilk uygulama şeklini gösterir: "Ey Esma! Ergenlik çağma gelen bir kadının şu şu yerleri dışındaki yerlerinin görünmesi uygun değildir." Hz. Peygamber bunu söylerken el ve yüzüne işaret etmiştir.231 Buna göre kadının el, yüz ve topuktan aşağı ayakları dışında kalan yerlerin kadınlara ait, altını göstermeyen bolca bir giysi ile örtünmesi gerekir.

  Erkeğin örtmesi gereken yerleri için hadiste şöyle buyrulmuştur: "Erkeğin, göbekle diz kapakları arası avret yeridir."232 Ancak İmam Mâlik, erkeklerde uyluk kısmının da açık kalabileceği görüşündedir. Dayandığı delil, Enes ibn Mâlik'ten gelen şu hadistir: "Bir gün Allah'ın Rasûlü uyluk kısımları açık olarak oturuyordu. Ebu Bekir ve Ömer izin isteyip girdiler, onlara bu durumda iken izin verdi. Daha sonra Hz. Osman girince, uyluklarının üstüne elbisesini örttü."233

  Diğer yandan İslâm dini toplumda kadının giyim kuşamıyla ve kadın görünümüyle, erkeğin de erkek giyim kuşamıyla yerini almasını istemiştir. İki cinsin birbirine benzemeye çalışmasını onaylamamıştır. Hadiste: "Allah'ın Rasûlü, erkeğe benzemeye çalışan kadına ve kadına benzemeye çalışan erkeğe lanet etti."234 buyrulmuştur.


  231 Ebû Dâvûd, libâs, 31; Kurtubî, age, XII, 152.
  232 Zeylaî, Nasbü'r-Riye, I, 297.
  233 Şevkânî, Neyiü'l-Evtir, II, 63.
  234 Buhâri, libâs, 28; Tirmizî, edeb, 34.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kuranı kerimde bir çok ayette kadınların örtünmesi gerektiği belirtilmektedir. allahu teala kadınların sadece elleri ve yüzleri dışında başka yerlerinin görünmeyeceği şekilde kapanmaları gerektiği emredilmiştir. allahu teala sadece kadınlara değil erkeklerinde belli yerlerini kapatmalarını emretmiştir.
+ Yorum Gönder