+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Büyü yapmanın ve yaptırmanın hükmü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Büyü yapmanın ve yaptırmanın hükmü nedir


  Büyü yapmanın ve yaptırmanın hükmü nedir hakkında bilgi


  Gayptan haber verme iddiası, falcılık ve cincilik türü faaliyetlerin en ağırı büyücülüktür. Büyü sözcüğü Türkçede sihir, muskacılık ve cincilik faaliyetlerini de içine alan, insanın ruhsal yaşamını etkileyerek tabiat kanunlarına aykırı olaylar ortaya koyma ve insanları yanıltma sanaünm adıdır.

  Kur'ân-ı Kerim'de çeşitli peygamberlerin sihirbazlıkla itham edildikleri, vahyin bir sihir, peygamberlerin de sihirbaz olmadığı, Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellenı) indirilen vahyin bir gerçek olduğu, sihirbazların yalancı ve düzenbaz oldukları bildirilmiştir.238

  Hadislerde sihir yapma yedi büyük günah arasında sayılmıştır.239 Çünkü büyüde Allah Teâlâ'nın irade ve gücü üstünde işler başarabilme iddiası vardır. Bu yüzden İslâm büyü yapma ve yaptırmayı yasaklamış ve onu büyük günahlar arasına almıştır.
  Büyü yapılmış kimselerin bunun etkisinden kurtulmak için bu işi meslek edinmiş kimselere başvurmaları sakıncak olur. Nitekim Hz. Peygamber'e de Yahudiler tarafından büyü yapılmış ve Kur'ân'ın son iki sûresi bir çeşit büyü etkisini yok etmek için inmiştir. Bu iki sûrenin anlamı şöyledir:

  "De ki: Ben, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğünde, gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Kıskandığında, kıskanç kişinin şerrinden." (Feiak, 113/1-5)

  "De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. insanların Melikine. İnsanların ilâhına. O sinsi vesvesecinin şerrinden. Ki o, insanların göğüslerine vesvese verendir. (O şeytan) gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun)." (Nâs, 114/1-6)

  Kur'ân'ın "Muavvizeteyn (iki koruyucu)" adını alan bu son iki sûresinin inme sebebi çoğunluk bilginlere göre, Medine'de Yahudi Lebîd ibn Asım'm Hz. Peygamber'e yaptığı büyü kıssası-dır. Olay şöyledir: Allah'ın Elçisi birkaç gün rahatsız olunca, iki melek gelerek büyüyü haber vermişti. Hz. Peygamber birkaç sahabe ile biriikte Zervan kuyusuna gitmiş, kuyunun kapak taşının altından erkek hurma çiçeği, Hz. Peygamber'in tarağı ve başının tarantısı çıkmıştı. Bir de mumdan bir surette batırılmış iğneler ve on bir tane düğümü olan ipler bulunmuştu. Bu sırada Cebrail (aieyHsseiâm) Muavvizeteyn sûrelerini getirmiş ve her ayet okudukça bir düğümün çözülmesini bildirmişti. Düğümler çözülüp, iğneler çıkarılırken acı duyan Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), sonunda kendi ifadesiyle "diz bağından çözülmüş gibi kalkmıştı."240

  Sonuç olarak büyüden etkilendiğini düşünen kimse önce Allah'a sığınmak, ibadet ve dua etmek, yoksullara bağış yapmalıdır. Bu arada İslâm'ı iyi bilen ve bildiği ile amel eden güvenikr bikm adamlarından bu konuda bilgi alabilir.


  238 bk. A'râf, 7/116; Yûnus, 10/76, 77; Tâ hâ, 20/69; Zuhruf, 43/30; Zâriyât, 51/52.
  239 Buharı, vesâyâ, 25; Müslim, iman, 144.
  240 Buhârî, ab, 39, fezâilu'l-Kur'ân, 14; Ebû Dâvûd, edeb, 98; Tkmizî, deavât, 21.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Büyü yapmak yada büyü yaptırmak islamiyette yer lan büyük günahlardan birisidir. hatta büyü yapılan kişi kendisine büyü yapıldığıunı anladığında büyüyü gene büyüyle kaldırmaya çalışması bile günahtır. böyle bir durumda kişi allah sığınmalı ve dualar okumalıdır.
+ Yorum Gönder


büyü yapmanın sonuçları