+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Es Selam Esması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Es Selam Esması

  Esmaül Hüsna Es Selam
  Her türlü olumsuzluklardan ve hadiselerden etkilenmeyen; kullarını her türlü korku ve tehlikelerden düzlüğe çıkaran anlamlarını da taşır.
  Ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak bu özelliği bir tek O'na mahsustur. Mahluk en iyi durumdan en kötü duruma düşebilir. Zenginken fakir, güçlüyken zayıf, hü kümdar iken köle olabilir, lâkin Allah (c.c.) böyle olumsuz durumlardan münez zehtir. Onun konumu her zaman sabittir. O en yüce, kudretli ve her türlü noksan lıktan uzaktır. Bu anlamda o eşsizdir. Hiçbir surette eşi ve benzeri yoktur. Her şey O'na muhtaçken O hiçbir şeye muhtaç değildir.

  Bu sıfatla Cenabı Hak kendisine dua edildiği takdirde kullarının isteklerini ye rine getirir.
  Bir mü'min bu mübarek ismi samimiyetle tekrar ederse her türlü kötülükten emin olur. Dünya sıkıntıları ondan uzak olur. Allah'ın muhabbetine mazhar olur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Es selam allahın doksan dokuz isimlerinden sadece birisidir. allahın insanları her zorluktan selametle çıkardığını , kendisine inanan ve onun rızası için çalışan kullarına cenneti müjdeleyen anlamına gelmektedir.
+ Yorum Gönder