+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda El Mumin Esması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  El Mumin Esması


  Esmaül Hüsna El Mumin  Mü'min kelimesi lügatte 'güvenmek, doğru lamak, bir şeyin doğruluğunu söyleyip onu kabul etmek anlamlanndaki enin' mastarından türetilmiştir.

  Yine Mümin kelimesi 'inanan anlamını da taşımaktadır. Ancak bu anlam insanlar içindir.
  Allah için olan mana ise; Kıyamet Gününde kullarım, o günün şiddetli ve en büyük korkusundan emin edici anlamına gelmektedir.
  İnsan kalbini şüphe ve tereddütlerden kurtararak imana kavuşturan Allah'tır.
  Hidayeti ile bunu bilgisini ve şuurunu insana bahşeden Odur.
  îman, emniyet ve güven verici, şüphe ve tereddütleri kaldıran, isteyenlere iman, korku içinde olanlara emniyet veren ve verecek olan da Odur.

  "O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilâh yoktur. O Melik'tir, Kuddûs'tür, Selâm (selâmet vericiydin Mü'min (selâmete erdirenedir..'.' (HaşrSûresi,59/23)
  Bir mü'min samimiyetle bu mübarek ismin zikrine devam ederse, herhangi bir sıkıntı veya ihtiyaç içine düşmez. Şirkten, kibirden uzak olur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  El mümin esmaül hüsnada yer alan allahın isimlerinden biridir. el mümin demek allahın koruyucu olduğunu ,insanlara iman n uru verdiğini ve allahın güven verici olduğu anlamına gelmektedir.
+ Yorum Gönder