+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda El Bari Esması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  El Bari Esması


  Esmaül Hüsna El Bari


  Kur an-ı Kerîmde üç kere tekrarlanan el-Bâri' ü., yaratma kavramını ifade etmek üzere kul-
  lanılan 'ber' veya 'bur' kökleriyle bağlantılı ol-
  duğu ifade edilmektedir.

  Eşyayı ve her şeyin âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan Her şeyin vücudu mütenasib, yani, âzası, hayat cihazları ve aslî unsurları keyfiyet ve kemmiyet bakımından birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır.

  "Ve bir vakit Musa kavmine dedi ki: 'Ey kavmim, gerçekten siz o buzağıya tapmakla kendinize zulmettiniz. Gelin Bârihize (yaradanınıza) dönün, tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız Bâri'niz (yaradanınız) katında sizin için daha hayırlıdır!" (Bakara Sûresi, 2/54)
  Bir mümin ihlaslı bir şekilde Allahm bu ismini tekrarlarsa sıkıntı ve stresten kurtulur. Bütün güçlükleri giderir. İşlerinde başarı elde eder.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  El bari allahın doksan dokuz isimlerinden birisidir. allahın yarattığı her şeyi kusursuz yarattığı anlamına gelmektedir. allahın yarattığı her şeyi kusursuz yarattığına en güzel örnek insanoğludur.
+ Yorum Gönder