+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda El Alim Esması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  El Alim Esması
  Esmaül Hüsna El Alim hakkında bilgi


  Allahü Teâlâ her şeyi bilir. Var olanları bil-diğj gibi, var olmayan şeyleri de bilir. Hiçbir hadise Allah (cc)'ın ilminden bir lahza dışarı kalamaz. Hiçbir şey O na karşı kendini gizleye-mez. Bizi bildiği gibi, içimizdeki niyetleri de bi lir. Onun ilmi sonsuzdur.

  Allah'ın bilgisine sınır yoktur. O her şeyi bilir. Kuranda Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığı ve O'nun herşeyi en ince detayları ile bildiğini belirten birçok âyet-i Kerîme vardır. Olmuşları olduğu gibi, olacakları da, olmuşlar kadar açık ve seçik bilir. Hiç bir şey ilminin dışında değildir.

  Yaratıklar, onun müsaade ettiği kadar bilgiye sahip olabilirler. Ötesini bilemezler. İnsanların bilgisi tam ve mutlak değildir; istikbali bilmekte tamamen acz içerisindedir ler. Oysa Allah'ın bilgisi mekânla kayıtlı olmadığı gibi zamanla da kayıtlı değildir.

  Allahü Teâlâ gizliyi de aşikâr olanı da Alîm (bilen)'dir." (Haşr Sûresi, 59/22) Bu güzel ismi samimiyetle tekrarlayan Müslümanın ilmi, irfanı artar. Cenab-ı Hak o kişinin dünyevi ve uhrevi bilgiler hususunda anlayış ve idrakini artırır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  El alim esmasının anlamı ; allah her şeyi bilri, gelm işi geçmişi ve geleceği. hiç bir şey allahtan gizlenemez. bu yüzden biz insanların bir hata işlemeden önce bir kez daha düşünmeliyiz çünkü yapacağımız kötülük gizli kalmadığı gibi cezasız da kalmaz.
+ Yorum Gönder