+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Hristiyanlık Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hristiyanlık Hakkında Yazı


  Hristiyanlık


  Vahiy yoluyla, Filistin'de bulunan İsrailoğullarına bildirilmiştir. Dünyada en çok mensubu olan dindir. Avrupa'da yoğunlukta bulunurlar. Hz. isa'dan (a.s) 20-30 yıl sonra ona inananlara Hristiyan denilmiştir. Hristiyan sözcüğü Allah'tan gelen kurtarıcı anlamındaki Hristos'tan türemiştir. Hristiyanlar Hz. İsa'ya (a.s) Hristos adını vermişlerdir.

  Hristiyanlığın temel özellikleri:
  Peygamberleri Hz. İsa'dır (a.s). Hz. İsa (a.s) Filistin'de Nasıra denilen bir köyde doğmuştur. Annesi Hz. Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İsa'nın (a.s) Hz. Meryem'den babasız olarak dünyaya geldiği belirtilmiştir.
  İlk inanan on iki kişiye "havari" adı verilir. Kutsal kitaplarıdir.
  nanç esaslarının temelini oluşturur. Teslis üç lü tanrı inancı demektir. Bunlar: Baba, Oğul ve Kut sal Ruh'tur.
  Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, kade re ve öldükten sonra dirilmeye inanırlar.
  Pazar günü ibadet ve tatil günüdür.
  İbadet yerleri "kilise ve katedraP'lerdir.
  Din adamlarına papaz, rahip veya rahibe adı veri lir.
  Kilisenin sembolü çarmıh (haç)'tır.
  3 Yeni doğan bebekleri günahlarından arındırmak için yıkarlar. Buna vaftiz ayini denir.
  Önemli mezhepleri şunlardır: Katoliklik, Ortodoks luk ve Protestanlık
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hristiyanlık allah tarafından hazreti isanın peygamberlik yaptığı dindir. dünyada bu dine mensup kişiler çok fazladır. hristiyanların kutsal kitabı incildir. hristiyanlara göre pazar günü ibadet günüdür ve o gün ibadet dışında başka işlerle uğraşılmaz.
+ Yorum Gönder