+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Erzincan atasözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Erzincan atasözleri
  Erzincan atasözleri  Yöre halkı deneyimlerini dünya görüşünü ve değerlerini az ve öz sözle ata sözlerini yansıtır. Yöremizde sıkça kullanılan atasözlerinden bazıları şunlardır:

  Bir sözü söylemeden sonuçlarını düşünmek gerekliliği "Boğaz dediğin otuz iki kerttir düşün düşün söyle" atasözüyle anlatılır.

  Elden çıkarılması istenmeyen bir şeyin tehlikeye açık durumlardan uzak tutulması gerekliliği “Dere yanında tarla alma sel için kırkından sonra kız alma el için" atasözüyle anlatılır.

  Amacına ulaşmak için sabreden kişinin bunun karşılığını göreceği "Tekneyi bekleyen çöreği yer” atasözüyle vurgulanır.

  Kimi kurnaz kişilerin adı kötüye çıkmışlardan daha zararlı olabileceği "Kurdun adı yamana çıkmış tilki vardır baş kesen" atasözüyle anlatılır.

  “Az ateş çok odun yakar" atasözü küçük bir tehlikenin elverişli ortamda büyük zararlar doğuracağını vurgular.

  Tehlikeli bir durum ortaya çıktığında ondan uzak kalmanın yollarını aramak gerekliliği “Baktın kar havası eve gel kör olası” atasözüyle dile getirilir.

  Bir kimsenin ya da bir şeyin değerinin kendisindeki niteliklerle artacağı “Bıçağı kestiren kendi suyu insanı sevdiren kendi huyu" atasözüyle belirtilir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Ata sözleri büyüklerimizin az sözle çok şey anlatma sanatıdır. Atasözleri tarihler arası sürekli aktarılarak günümüze kadar ulaşmış anlamlı sözlerdir. Erzincanlılarda az sözle çok şey anlatmak için atasözlerini kullanmışlardır. Erzincan yöresine ait bir kaç tane atasözü Boğaz dediğin otuz iki kerttir düşün düşün söyle,Tekneyi bekleyen çöreği yer atasözleri erzincanlılara aittir.
+ Yorum Gönder


erzincan atasözü