+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Özel Bİr 19’lu Hacet Duasi.. Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Özel Bİr 19’lu Hacet Duasi..
  19’lu Hacet Duası
  Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir
  düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talebleri olanlar
  için son derece tesirli bir duâ formülü vermek istiyorum bu bölümde de.
  Bu duâyı tatbik eden pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nâil oldular, bunlara
  yakından şahidim!..
  Yanlız şunu kesinlikle ifâde edeyim. Haksız yere, başkalarına zulûm için, ya da kötü
  amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın aslâ başı belâdan kurtulmaz; ettiği
  ters dönüp kendisini vurur.
  &
  Şimdi duâ şeklini yazıyorum.
  Önce şu altı Allah ismini iyice ezberleyelim:
  -FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."
  Beş vakit namazın farzının arkasından 19 defa "ALLAHÛEKBER" denildikten sonra,
  19’ar harfli bu altı isim her gün okunacak, 19'ar defa.

  135
  19. günden sonra, şayet muradın oluşmamış ise, herhangi bir nedenle sıkıntın, içinde
  bulunduğun zorluk devam ediyorsa, o takdirde bu isimlere ilâveten şu âyet-i de
  ekleyerek okuyacaksın her defasında yukardaki isimlere ilave olarak.. Yani şöyle:
  Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun.
  Seyec'alullâhu bâ'de usrin yusra."
  Bu metin 19 defa tekrar edilecek, beş vakit namazın farzlarının arkasından, 19 gün süre
  ile.
  Ayetin manâsı da şudur:
  -Allah, her güçlüğün arkasından bir kolaylık verir!.." (65-7)
  &
  Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda
  yazdığım âyet-i kerîme yerine, yine 19'ar harfli olan, konusuna göre, şu âyet-i kerîmeleri
  okuyabilirsiniz:
  İlim için:
  Yuallimeküm kitabe vel hikmete.
  (Size kitabı ve hikmeti öğretir.)

  136
  Fetih için:
  İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
  Asâallâhu en ye'ti bilfethi
  Vec’âllena min ledünke nasiyra
  (Doğrusu sana öyle bir fetih verdik ki, Feth-i Mubiyn (apaçık fetih)'dir.
  Umulur ki Allah Bil-feth getirir.
  Ledünnünden bize nusret kıl.)
  Düşmanına gâlib gelmek için:
  İnne hızballahi hümül gâlibûn
  El hükmü lillahil âliyyül kebîr
  (Muhakkak ki Allah hizbi galip gelir.)
  Düşmanından korunmak için:
  Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
  Hasbünallâhu veni'mel vekîl
  Ni'mel mevlâ veni'men nasıyr
  (Allah bana yeter, O’ndan gayrı vücud yok,
  Allah bana yeter o ne güzel vekildir

  137
  Ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır.)
  Rızık genişliği için:
  Ve terzuku men teşâ bigayri hisab
  Ve â'tednâ leha rızkan kerîma
  İnnallâhe huvel ganiyyül Hamîd
  (Dilediğine hesapsız rızık verirsin,
  Ona bol rızık hazırladık,
  Muhakkak ki Allah Ğaniy ve Hamid'dir.) 2. Hayrunnisa
  Devamlı Üye

  Hacet duası

  Emeğine sağlık, hoş ve yararlı bir konu
+ Yorum Gönder