+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda surelerin ve duaların fazileti esrarı hikmeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. funda80
  Yeni Üye

  surelerin ve duaların fazileti esrarı hikmeti
  SURELER'İN HAVASSI

  On süre, on şeye mani olur:
  1- FATİHA süresi: Allahü Teala’nın gazabını giderir.
  2- YASİN-i ŞERİF süresi: Kıyamet gününde susuzluğu önler.
  3- DÜH.AN süresi: Kıyamet gününün korku ve dehşetini önler.
  4- VAKIA süresi: Fakirliği, yoksulluğu önler.
  5- MÜLK süresi: Kabir azabını önler.
  6- KEVSER süresi: Düşmanlardan husümeti önler.
  7- KAFİRÜN süresi: ölüm zamanında küfre gitmeyi önler.
  8- İHLAS süresi: Nifakı önler.
  9- FELAK süresi: Hasedcilerin hasedini önler.
  10-NAS süresi: Vesveseleri önler.

  SECDE AYETLERİ

  Geldi ondört yerde bil ki, secde-i Kur’an tamam,
  Yedisi farz, üçü vacib, dördü sünnet ey hümam;

  Farz-ı ARAF, NAHL’ü, İSRA, RAAD, MERYEM, HACC’ü SAD,

  Vacib-i FÜRKAN, ELIF-LAM-MİM, HA-MİM vesselam.

  Sünnet oldu NEML-ü, NECM’ü İKRA hem İNŞİKAK
  Samı ve karı olana emreder Rabbü’l Enam.

  KUR’AN-I KERİM

  Bilmek istersen eğer aded-i ayatı
  Cümlesi altıbin altıyüz altmışaltı
  Bini’dir vaad beyanında anın, bini’dir vaıd,
  Bini’dir emr-j ibadet, bini’dir nehyü tehdıd
  Bini emsal’ü iberdir, bini ahbar’u kasas,
  Beşyüz ayeti helal ile harama muhtas.
  Buldu yüz ayatı tesbıhu dua çü rüsüh
  Altmış altısı dahı ayat-ı nasih ve mensuh.

  ŞİİR:

  Gece gündüz Kur’an okumak, ne güzeldir ne güzel
  Kuşlarla seherde şakımak, ne güzeldir ne güzel
  Dalıp Kur’an ummanına, gönül verip kelamına
  Nail olmak selamına ne güzeldir ne güzel…
  ********

  Hakkında, “BİZ KUR’AN’DAN MܒMİNLER İÇİN ŞİFA VE RAHMET OLANLARI PEYDERPEY İNDİRİYORUZ.” (S. isra 82) buyurulan Kitab-ı Kerim’in her suresi ve her harfi nice bilinmeyen sırlara sahib ve sayılara sığmayan maddi ve manevidertlere devadır.

  Bu makalede (risalede) güneşten zerre, deryadan damla mesabesinde beyan edildi. Derya bardağa sığmadığı gibi, Kur’an’ın mucize ve bereketleri de kitaplara sığmaz. Allahü Azimüşşan cümlemizi feyzinde ve nurunda daim eylesin. Amin. 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  surelerin fazileti


  * Levh-i Mahfuz’a ilk yazılan, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM’dir.

  * FATİHA süresi, Kur’an’ın üçte birine bedel ve Kur’an’ın anasıdır.

  * FATİHA her derde deva, zehire şifadır. (Ramüz 321/11)

  * Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife’yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)

  * Allah’a yemin ederim ki, ne Zebur’da, ne incil’de ne Tevrat’ta ve ne de Kur’an’da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

  * BAKARA süresi, Kur’an’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)

  * Kur’an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara’nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)

  * Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur’an’ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/

  * Kur’an-ı Kerim’de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ’dir.
  Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur’anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi’dir. Ayetül Kürsı’yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259)

  * Süre-i Bakara’nın sonundaki iki ayeti
  AMENERRASULܒyü… geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274)
  Hz. Ömer R.A. “Akşam Amenerrasülü..’ yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur’an dili)

  * ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet, melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)

  * NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala’nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)

  * Kur’an’ın yedi uzun süresini ki, -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)

  * MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)

  * EN ‘AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)
  * Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN’ AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)
  * A’RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.’ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)
  * ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)
  * YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)
  Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.
  * YUSUF süresini herhangi bir mü ‘min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)
  * RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

  * NAHL Süresi’ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

  * KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal’in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)
  * ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/4

  * HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

  * BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk’ın kabul buyuracağı “ism-i Azam”dırlar.(Darimi)

  * TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.’ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

  * MܒMİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)

  * FÜRKAN süresini okuyan, mü’min olarak Allahü Teala’ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)

  * NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

  * AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)

  * MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü’l Kadir)

  * SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir, (Tirmizi)

  * YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

  * Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de YASİN’dir. Kim Yasin’i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur’an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

  * Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

  * YASİN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(Elmanevi)

  * YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır:
  1- Aç, okursa doyar,
  2- Çıplak, okursa giyinir,
  3- Bekar, okursa evlenir,
  4- Korkusu olan, okursa emin olur, :
  5- Mahzun, okursa ferahlar,
  6- Misafir okursa seferde yardım görür,
  7- Kayıp (için okunursa) bulunur,
  8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur,
  9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler,
  10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

  * Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur’an dili)

  * YASİN-i ŞERİF’i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.

  * YASİN-i ŞERİF’i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü’d Dekaik)

  * VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez, (Beyzavi 5/116)

  * ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü “Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok” denilir. (Beyzavi C-5 S.65)

  * DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6

  * DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)

  * DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)

  * CASİYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

  * Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, İNNA FETEHNA LEKE… süresidir.
  * HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.

  Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE “EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM” der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)
  * Allah’ın ayetleri içerisinde “ism-i Azam”, Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)
  * Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)
  * MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.
  * TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)
  * TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)
  * TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)
  * MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)
  * TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. (Tirmizi)
  * Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame…) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur.(Ramüz 438/6)
  * İNŞİKAK süresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)

  * İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur’an’ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192)
  * TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.
  * Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR’ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/
  * Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)
  * KAFİRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur’an’ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)
  * Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)
  * Yatağına geldiğinde “Kul ya eyyühelkafirun” suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri
  olmaktır. (Ramuz 37/5)
  * İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)
  * İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)
  * KULHÜV ALL.AHÜ EHAD, Kur’an’ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)
  * Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz defa okursa, ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa, kendisini Allahü ila’dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)
  * Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa, Allahü Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  ALLAHU TEALANIN DUA ETMEMİZİ EMRETTİĞİ AYETİ KERİME

  "Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin Çünkü Allah Teala haddi aşanları sevmez"
  "Korku ve ümit halinde Rabbinize dua ediniz Şüphesiz ki, muhsinlere Allah'ın rahmeti yakındır"
  "Çaresiz kalan kimse dua ettiği vakit onun duasını kabul eden, feryada geldiği belayı gideren ve sizi yeryüzünde her şeye hakim kılan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah var mıdır? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz?"
  "Habibim! Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben çok yakınımdır Bana duada bulunanların duasını kabul ederim"
  * Hadis-i kudside Allah Teala buyuruyor: "Bana dua etmeyene gazab ederim" "Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele
  ederim Kulum bana dua edince onunla beraberim,"
+ Yorum Gönder