+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Hacca gitmek için evden çıkarken okunacak dua Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Hacca gitmek için evden çıkarken okunacak dua
  Hacca gitmek için evden çıkarken okunacak dua hangisidir kısaca

  “Rabena Âtina fi’d-dünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azabe’n-nâr vahşurnâ fî zümreti’s-sâlihînel-ebrâr Rabbena tekabbel minnâ inneke ente’t-tevvâbü’rrahim.” Hacca giden kimsenin kapısından çıkarken okuyacağı dua:

  Bismillahirrahmanirrahimi tevekkeltü alellahi Rabbi’l-arşil azim la havle vela kuvvete illa billah estağfirullahe ve etübü ileyh.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hacca giden insanların öncelikle hacca gitmeden önce bütün eş dost ve akrabaları ile görüşüp kendilerinden hayır dua istemeleri ve hakları geçmiş ise helallik istemeleri gerekmektedir. Ayrıca yola çıkarken selamet ile ulaşmak ve selamet ile dönmek için dua etmeleri gerekmektedir.
+ Yorum Gönder