+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Yemek Duası Türkçe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yemek Duası Türkçe

  Yemek Duası Türkçe

  yemek-duas-t-rk-e.jpgElhamdu lillahil lezî edğamenâ ve segânâ ve ceğalenâ minel müslimîn. ve Rahmetüllahi ve berakâtühû ğalâ Rasûlinâ Muhammedinillezî yuhibbu'l-Eshiyâe ve'l-eğniyâe ve'l-mütğımîn. Allahümmecğal niğmetenâ dâimen ve dînenâ gâiimen ve evlâdenâ ğâlimen ve lâ tüsallid ğaleynâ zâlimâ. Allahümmerham sâhibi hazettağami ve'l-âkilîn ve etğım sâhibi haze'tdağami ve'l-hadirîn ve edğımnâ min tağâmil cenneti ve esginâ min şerâbil-kevseri ve ekrimna bi ru'yeti cemâlike yâ ilâhe'l-ğâlemîn. lillahi teğalel fatiha.  Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!

  Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız,

  Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver.


  Peygamber Efendimizin Yemekden sonra yaptığı Dua  Ebû Ümâme -radıyallahu anh-den mervîdir ki: Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir:


  "Yâ Rabb! Sana, pek çok, ve riyâ gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbûl olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere, ve hiç bir sûretde kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmağa devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıya-cağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiye-ceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rab-bimizsin; yani ni'metin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın."

  Yine Ebû Ümâme -radıyallahu anh-den rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir yemekten sonra şöyle duâ etmişlerdir:

  "Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! ni'metinden müs-tağnî değiliz. Her dâim senin in'âm ve itâmına; yani bize ni'met verip yedirmene muhtacız. Bu taâm da veda' taâmımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile, nankörlük edilmeyen, dâima şükür edilen ni'met ver ey Rabbimiz, yani sana dâima şükredeceğiz."

  Bir defasında da şöyle demişlerdir:

  "Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdimiz senin ihsan etmiş olduğun ni'metlerine mukabil olamaz, ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Sana gerektiği gibi hamdedemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zîrâ nimetlerini saymak mümkün değildir."


  "Allah Teâlâ Hazretlerine hamdederiz. Bize kifâyet edecek derecede yemek ve sâir nimetlerini ihsan buyurdu. Yedirdi ve kanasıya içirdi. Allah Teâlâ Hazretlerinin azamet ve ulûhiyyetinin hakkı tamamiyla îfâsı kabil değildir. Ve Allah Teâlâ Hazretlerinin sayılmayacak kadar çok nimetleri hiç bir suretle inkâr edilemez."

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:
  "Sizden herhangi biriniz yemek yediğiniz zaman:


  "Ey Rabbimiz! Bize bunu mübarek ve bereketli kıl ve bundan bize ziyâdece ver" desin ve
  "Sütten başka hiç bir şey hem yemek, hem içecek yerine geçmez." buyuruldu.
 2. Ziyaretçi

  cok tesekkurler sayenizde muthis kolay bir ezber yaptım allah sizden razı olsun .
+ Yorum Gönder