+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Şükür duası nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Şükür duası nasıl yapılır
  Şükür duası yapılışı


  Kaynaklarda "şükür duası" adıyla zikredilen özel bir dua olmamakla birlikte Hz Peygamber'in şükretme maksadıyla gece namaz kıldığı (Buhari, 48,2; Müslim, Münafikîn 81), sevineceği bir haber aldığında hemen şükür secdesine kapandığı (Ebu Davud, Cihad, 152) kaynaklarda belirtilmektedir
  Duaya -ve her önemli işe- "elhamdulillah" diyerek, Allah'a hamd ederek başlamanın müstehap olduğunu belirten âlimler dil ile yapılanın, şükrün sadece bir kısmı olduğuna dikkat çekmişler, beden ve kalp ile yapılan şükründe en az dil ile yapılan dua ve tesbihler kadar önemli olduğunu belirtmişlerdir Buna göre her nimet için bir şükür gerekir; şükür de nimeti vereni bilip takdir etmek (kalp ile şükür), Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmek (beden ile şükür), O'nu sıkça anarak verdiği nimetler karşılığında dua etmek (dil ile şükür) gerekir Dua ile ilgili kaynaklarda Hz Peygamber'den gelen çokça rivayet vardır Size yardımcı olmasını umduğumuz bir rivayeti burada zikredelim: Ebu Ümame (ra) şöyle dedi:
  Rasulullah (sav) birçok dua okudu; fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik Bunun üzerine:
  -Ya Rasulallah! Pek çok dua okudun; biz onları ezberleyemedik, dedik O zaman Rasulullah şöyle buyurdu:
  -O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:
  Allahümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün Ve ne'ûzü bike min şerri meste'âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün Ve ente'l Müsteân, ve aleyke'l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

  (Allah'ım, Peygamberin Muhammed sain senden istediği hayırları ben de dilerim Peygamberin Muhammed sain sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız Yardım ancak senden beklenir İnsanı dünya ve ahret muradına ulaştıracak sensin Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir --Tirmizi, Daavat 89--)

  Önemli bir iki hatırlatma yapmakta yarar var:
  1Dualar Türkçe ifadelerle de yapılabilir, dil dönmüyorsa zorlamak gereksizdir
  2İllâ şu dua olacak şeklinde düşünmemek gerekir, içten geldiği gibi dua etmektir önemli olan
  3Hz peygamberin hayatının her anına bir dua yerleştirmiş olmasından anlıyoruz ki kul, her anı için Rabbi ile irtibat halinde olmalıdır
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Ramazan ayında her iftardan sonra ailece yada cemat la birlikte şükür duası edilirse çok büyük sevaba girmiş olurlar. şükür duası bütün nimetlerin allah tan geldiğine hatırlamak ve ona şükretmek demektir
+ Yorum Gönder