+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Kuran-ı Kerimdeki Hz. Zekeriya'nın Duaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kuran-ı Kerimdeki Hz. Zekeriya'nın Duaları
  Hz. Zekeriya'nın Duaları

  Kuran'ın üç ayrı suresinde Hz Zekeriya'nın dualarından bahsedilir Yaşı ilerlemişolan Hz Zekeriya, kendi ardından kavmi içinde imanı ayakta tutması için Allah'tan bir varis istemiştir Kendisi çocuk sahibi olmak için oldukça yaşlı, karısı ise kısır olduğu için varisi yoktur ve Allah'a duada bulunmuştur:
  Hani o, Rabbine gizlice seslendiği zaman; Demişti ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et Bana mirasçı olsun Yakup oğullarına da mirasçı olsun Rabbim, onu razı olunan kıl” (Meryem Suresi, 3-6)

  Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et Doğrusu Sen, duaları işitensin” dedi (Al-i İmran Suresi, 38)

  Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: “Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, Sen mirasçıların en hayırlısısın” (Enbiya Suresi, 89)
  Ayette Hz Zekeriya'nın Allah'a gizlice seslendiği bildirilmektedir Bu, samimiyetin en büyük göstergelerinden biridir Nitekim Allah, Kendisine bu tür bir samimiyet içinde çağrıda bulunan Hz Zekeriya'nın duasını kabul etmiştir:
  Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya’yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi Bize derin saygı gösterirlerdi (Enbiya Suresi, 90)

  (Allah buyurdu) “Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaşkılmamışız” (Meryem Suresi, 7)

  O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: “Allah, sana Yahya’yı müjdeler O, Allah’tan olan bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir” (Al-i İmran Suresi, 39)
  Ayetlerin devamında bildirildiğine göre, Hz Zekeriya Allah'ın duasına karşılık ileri yaşına rağmen kendisine bir erkek evlat bağışlamasına şaşırır Kendisine müjdeyi ileten melek ise O'na Allah'ın kudretini hatırlatır:
  Dedi ki: "Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım" (Ona gelen melek) "İşte böyle" dedi "Rabbin dedi ki: - Bu Benim için kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım" (Meryem Suresi, 8-9)
  Önceki bölümlerde Allah'ın samimi kullarının dualarına onlar için en hayırlı olacak şekilde icabet ettiğini belirtmiştik Ve Allah'ın içten çağrıda bulunan inananların tek dostu ve yardımcısı olduğunu da bildirmiştik Allah, çocuk sahibi olması imkansız gibi görünen Hz Zekeriya'ya da, samimi duasına icabet ederek salih bir oğul armağan etmiştir
 2. Zahra
  Üye

  Kuranı Kerimde adı geçen Peygamberlerden biri olan Zekeriya, İsrailoğullarına gönderilmiştir. Söylenildiğine göre Marangozdu ve Kuranı Kerim de onun hakkında bir çok Ayet ve Hadis bulunmaktadır. Ömrünü Allah a İbadet etmek, İnsanları Allahın yoluna davet etmek için adamıştır.
+ Yorum Gönder