+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Hangi dualar kabul olur Kimlerin duası kabul olur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hangi dualar kabul olur Kimlerin duası kabul olur

  Hangi dualar kabul olur Kimlerin duası kabul olur Sorusu

  duas.jpg

  Duası Kabul Olunan Kimseler
  Üç kimse vardır ki dualarının kabul olunmasında şüphe yoktur:
  1-Mazlumun duası
  2-Misafirin duası
  3-Baba ve annenin evladı için yaptıkları dualardır"

  Babanın evladı için yaptığı dua hicabı deler, anında Allah Teala'ya vasıl olur"
  Zulme uğrayan facir de olsa Allah'ın nezdinde duası makbuldür Onun facirliği kendi aleyhinedir"

  Üç kimse vardır ki duası geri çevrilmez:
  1-Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua,
  2-Adil hükümdarın duası
  3-Zulme uğrayan kimsenin yaptığı dua

  Üç kimse vardır ki Allah Teala onların duasını geri çevirmez: Allahu Teala'yı çok zikreden zakirlerin, zulme uğrayan mazlumların, adaletle hükmeden imamların duası geri çevrilmez"
  Dört kimsenin duası kabule şayandır:
  Adil hükümdarın, mazlumun, babanın evladına ve müslümanın müslüman kardeşine gıyabında yaptığı duadır"

  İki kimse vardır ki onların duası ile Allah'ın arasında perde yoktur

  Onlar da zulme uğrayan mazlumun ve müslümanın müslüman kardeşi arkasından
  yaptığı duadır"
  Müslümanın, müslüman kardeşi gıyabında yaptığı hayır dua müstecaptır
  Başucunda duran bir melek vardır Ne vakit müslüman kardeşine hayır dua ederse amin eder ve yaptığın duanın bir misli de senin için olsun der"

  Her nebinin makbul bir duası vardır O nebi onunla dua eder Ben de duamı ahirette ümmetime şefaat olmak üzere gizlemek isterim"

  Beş kimse vardır Onların duaları Allah'ın katında makbuldur:

  1-Mazlumun nusrete erene kadar yaptığı dua;
  2-Hacının, hac farizasını ifa edene kadar yaptığı dua;
  3-Gazinin harpten dönene kadar yaptığı dua;
  4-Müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua
  5-hastanın iyi olana kadar yaptığı duadır

  Kabul olmak yönünden bunların en süratlisi, mü'minin mü'min kardeşinin gıyabında yaptığı hayır duadır"

  Hastanın yanına girdiğinde ona söyle, sana hayır duada bulunsun Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir"
  Hastaları ziyaret ediniz Onlardan hayır dua talep ediniz,zira hastanın duası makbul ve günahı affolunmuştur"
  Hamil-i Kur'an (ilmi ile amil olan hafız)ın duası makbuldur O ne için dua ederse, duası kabul olunur"
  Sıkıntı ve kederli zamanlarında duasının kabul olunmasını isteyen kimse,geniş zamanlarında duayı çok yapsın"
  Hangi cemaat bir yere toplanır da onlardan bazıları dua eder, bazısı amin derse, Allah onların bu duasını kabul eder

  Kim duasının kabul olunmasını ve sıkıntısının gitmesini arzu ederse,darda kalan kimseye yardım etsin"
  Darda kalan kimsenin duasından korkun"
  Kendi aleyhinize, çocuklarınız ve mallarınız hakkında beddua etmeyin;
  duaların kabul olunduğu bir saate tesadüf edersiniz de bedduanız kabul olunur"
  Kabul olacağını yakınen bilerek Allah'a dua ediniz Biliniz ki Allah-üAzimüşşan gaflette bulunan bir kalple yapılan duayı kabul etmez
 2. Emine
  Devamlı Üye

  Öncelikle anne ve babanın duası kabul olur. Zulme uğrayan kimseler Allah'a kendini adamışlar, haramdan kaçanlar, hastalar, misafir olanların duaları ve daha bir çok kişinin duası kabul olunur.
+ Yorum Gönder


dua resimleri,  dualar,  allaha dua,  dua resimler