+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Günlük Okunacak Hacet Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Günlük Okunacak Hacet Duası
  Günlük Okunacak Hacet Duası

  Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.
  .
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Her gün sabah kalktığımızda Allahtan istediklerimiz için dua etmeliyiz. Hacet duaları insanların istediklerinin gerçekleşmesi için okudukları dualardır. Kişi kuranı kerim okuyamıyor yada dua bulup okuma imkanına sahip değilse içinden geldiği gibi dua edebilir ve istediğini Allahtan talep edebilir.
+ Yorum Gönder