+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda MALİKEL-MÜLK esması ve zikrinin faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  MALİKEL-MÜLK esması ve zikrinin faydaları
  MALİKEL-MÜLK esması ve zikrinin yararı


  MALİKEL-MÜLK :Mülkün ebedi ve tek sahibi.Mülkinde dilediği gibi tasarruf eden,dilediğini öldüren,dilediğini yaşatan,dilediği gibi var eden,dilediğini yok eden; iradesine hiç bir şeyin ve hiç bir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan.

  Ebced değeri ve zikir saati:MALİKEL-MÜLK isminin zikri(212) adettir.Zikir saati Utarit; zikir günü Çarşamba’dır.

  Özellikleri ve bazı faydaları:

  EL-MALİKEL-MÜLK isminin zikrine,belirtilen miktarda devam eden kimse karada,denizde ve havada her türlü kaza,bela ve felaketlerden korunur.
  Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam etmeleri,saltanatlarının devamı için gereklidir.Böyle yaptıkları takdirde başarılı olabilirler.
  “Melik” aynı zamanda sultan,adişah,hükümdarlar vs.gibi anlamlarına geldiği için, bu ismin zikrine devam edenler,kendilerinde başkalarınında hissettiği büyük bir güç hissedip nüfuz temin ederler saygınlık kazanırlar.
  Bu ismin zikrine devam edenlerin içi ve dışı sağlık ve güzelliklere kavuşur.
  tenha bir yere tertemiz bir abdest alarakçekilip (14641) defa “YA MELİK” ismiyle zikredip arkasından samimi bir şekilde Allah Teala’ya dua eden kimsenin, yüce Allah , istek ve ihtiyaçlarını karşılar,sıkıntılarını giderir.
  Özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve bunalımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimseler, akşam namzına 45 dakika kala yani tam keharet vakti girdiğinde (100) defa “Melik-i Muktedirsin Allahım! Bana yardım et ” diye dua ederse ve isteğinii de Allah’a bildirirse sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Bu ismi şerifi zikreden bir kimse mal ve mülk sahibi olur,kazancı bol ve bereketli olur,bu mübarek ismi şerifi zikreden kimse makam ve mevki sahibi olur.
+ Yorum Gönder


ya malikel mülk,  malikel mülk,  malikel mulk,  ya malikel mülk faydası,  ya malikel mulk,  ya malik el mülk anlamı