+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Hayırlı Bebek İsteme Duası Nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hayırlı Bebek İsteme Duası Nasıldır
  Bebek İsteme Duası nedir


  Bir çok bebek isteme duası vardır Bunlardan bazıları aşağıdadır
  Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl; soyumuzdan da sana boyun eğen (müslüman) bir ümmet meydana getir; bize ibadet yer (ve usûl)lerini göster, (kusurlarımızı affedip) tövbemizi kabul buyur Çünkü sen, tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin"
  Bakara Suresi – 128


  "Ya Rabbi! Gerek bana, gerek anne ve babama verdiğin nîmete şükretmemi, razı olacağın iyi iş yapmamı bana ilham et (ve beni muvaffak kıl) Neslimi de benim için ıslah et (onları iyi insanlar yap) Şüphesiz ben, tövbe edip sana yöneldim ve hakîkat ben, (sana) teslim olanlardanım" der

  (Ahkaf Suresi – 15ayetin bir kısmı)


  Orada Zekeriyya, Rabbine (şöyle) dua etti: "Ya Rabbi! Bana kendi katından çok temiz bir nesil (çocuk) bahşet Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin"

  Ali İmran Suresi – 38


  Sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratan, (gönlü) onunla huzur bulsun diye eşini de O'(nun özünden/cinsi)nden var eden O'dur (Âdem) eşi (Havva) ile birleşince o hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı), bir müddet bununla geçti (Gebeliği) ağırlaşınca ikisi de, Rab'leri olan Allah'a: "Eğer bize düzgün/kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki, mutlaka şükredenlerden olacağız" diye dua ettiler

  A'raf Suresi – 189 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hayırlı çocuk istemek için Alla Teala'dan kendisine hayırlı amellerde işler yapacağı ve Rabbine karşı her zaman şükür halinde olacağı istemek Allah Teala'dan bebek istemişlerdir.
+ Yorum Gönder