+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Tahmidiye duası okunuşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tahmidiye duası okunuşu

  Tahmidiye duası okunuşu


  Bismihî Sübhânehû

  Çoktan beri benim hususî bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esâsından en büyük esâsı olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihâta eden ve bende çok defa maddî ve mânevî hastalıkların bir nevi şifâsı olan ve ism-i Âzam ile dokuz âyet-i uzmâyı içine alan ve on dokuz defa şükür ve hamdi âzamî bir tarzda ifâde ile tahmîdâtın adedleri ile o eşyânın lisân-ı hâliyle ettikleri hamd ve senâyı niyet ederek o hadsiz hamdlerin yekûnunu içine olan azametli ve geniş bir tahmidnâme ve teşekkürnâme ve sekînedeki Esmâ-i Sittenin muazzam ve yeni bir dersidir.
  Said Nursî 2. EHLİMAN
  Bayan Üye

  Tahmideye kelimesinin kelime anlamı hamd anlamına gelir. Hazreti Ali cevşende geçen Allahu tealanın isimlerini kullanarak okumuş olduğu duadır. Bu dua büyük cevşende bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


tahmidiye okunuşu,  tahmidiye duası okunuşu,  tahmidiye duasının okunuşu