+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Hangi Dua Hangi Namaz Vaktinde Okunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hangi Dua Hangi Namaz Vaktinde Okunur
  hangi dua hangi namaz vaktinde okunur 2. Asel
  Bayan Üye


  Beş vakit Namazın Duaları


  "Subhâneke'l-lâhumme ve bi-hamdike. Ve tebâra ke'smuke ve teâlâ cedduke (ve celle senâuke) ve lâilâhe ğayruk."

  (Allah'ım! Sen eksik sifatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.)
  NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.

  Okunduğu yerler:
  1) Her namazın ilk rek'atınde iftitah tekbirinden sonra,
  2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
  3) Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek'ate kalkınca fatihadan önce,
  4) Teravih namazı dört rek'atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek'ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.
  5) Cenaze namazında birinci tekbirden sonra.


  Ettehiyyâtü

  Okunduğu Yerler:
  Namazların her oturuşunda okunur.

  Allâhümme Salli & Barik


  Allâhümme Salli:

  "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"

  Allahümme Bârik:

  "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd"

  Okundukları Yerler:
  1) Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü'den sonra,
  2) İkindi namazının sünneti ile Yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehiyyatü'den sonra,
  3) Dört rekatta bir selâm verilerek kılınan Teravih ve Nafile namazlarının ikinci rek'atının sonundaki oturuşta "Ettehiyyatü"den sonra,
  4) Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra.

  Rabbenâ

  Rabbenâ âtina:
  "Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr"

  Rabbenâğfirli:

  Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve lil-mü"minîne yevme yekûmul-hisâb"


  Okundukları Yerler:
  1) Namazlardaki son oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme barikten sonra,
  3) Cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duaları bilmeyen bunların yerine "Rabbenâ âtina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.
  Kunut Duaları

  Allâhumme İnnâ Nesteînuke:
  "Allâhumme inna nesteînuke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nu'minu bike ve netûbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleykel-hayra kullehû neşkuruke velâ nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"

  All"ahumme İyyake ne'budu:

  "Allâhumme iyyake ne"budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-kuffâri mülhık"


  Okundukları Yerler:
  1- Vitir namazının üçüncü rek'atınde fatiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.

+ Yorum Gönder