+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Kıtmir Duasının Yazılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kıtmir Duasının Yazılışı
  kıtmir duasının yazılışı nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Kıtmir Duasının Yazılışı

  Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn * yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm *es’eluke yâ rabbel arşil azîm * en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
  Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş.

+ Yorum Gönder