+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Salavat-ı Serifeler ve Dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Salavat-ı Serifeler ve Dualar

  Salavat-ı Serif

  70 bin salavat kuvvetinde salavat  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.

  Tesiri 100 bin salavata denk salavat

  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sifat.

  120 bin salavat kuvvetinde salavat

  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uglika vel hatimi lima sebeka ven nasiril hakki bil hakki vel hadi ila siratikel müstekiymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.  700 bin salavat kuvvetinde salavat

  Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.

  3 kere okunulduldugunda 70 bin kere Delal-ü Hayrat’i okumaya denk salavat

  Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.

  Sabah ve aksam 3er defa okundugunda günahlarin kirinden arindiran salavat

  Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeine ve en tagfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

  Hz. Fatima buyurmus: Bir kimse bu salavati bir kere okursa denizler mürekkep, agaçlar kalem olsa bunun sevabini yazmakla bitiremez.

  Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahi vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

  Peygamber efendimiz buyurmus: Denizler mürekkep, agaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kiyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabini tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulmasi tavsiye edilmektedir.

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

  Peygamber efendimiz buyurmus: Bu salavati okuyarak üzerime salavat getirene sefaatim vacib olur.

  Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kiya-meh.

  Peygamber efendimiz buyurmus: Bir kimse yatmadan önce bu salavati açiktan 70 kere okursa, beni rüyasinda görür.

  Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme eblig ruha seyyidina muhammedin minni tehiyyeten selaten ve selema.

  40 gün sabah namazindan sonra okuyanin istedigi hayirli bir is gerçeklesir

  Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha gayetel ihtisasi ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve gafele an zikrihil gafilun.

  Salavat-i tefriciyye - günde en az 41 kere okunuldugunda hastalara sifa verir
  Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre gaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.

  Okuyana 70 bin melek bin sabah sevap yazar

  Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh.

  Salaten tüncina

  Allahümme salli ala seyyidina Muhammediv ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ehvali vel afaat. Ve takdilena biha cemi’al hacat. Ve tutahhiruna biha min cemiis seyyiat. Ve terfeuna biha aledderacat. Ve tübelliguna biha eksal’gayat, min cemiylhayrati fil hayati ve badel memat. Hasbünallahi ve nimel vekil, Hasbünallahi ve nimel vekil, Hasbünallahü ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir.

  LA iLAHE iLLALLAH

  Peygamber efendimiz buyurmus: Hayati esnasinda 70 bin defa La ilahe illahlah diyen her kimse Cennet ile müjdelenmistir. Her Hak yolcusu her gün 100 defa okumasi lazimdir. Okuyan “La”yi 4 a kadar çeker ise (Laaaa) 4 bin günahi silinir.

  Sabah namazinin sünneti ile farzi arasinda 3 defa okunur

  Ya hayyu ya kayyumu ya bediassemavati vel ardi ya zelcelali vel ikram. Es elüke en tühyiye kalbi binuri marifetike ebeda. Ya Allahü ya Allahü ya Allah. Birahmetike ya erhamerrahimiyn.

  Gece yatinca

  Gece yatinca 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdü lillah, 34 defa da Allahu ekber deyip, 3 kere Ihlas, 1 kere Ayetel-Kürsi ve 1 kere de Fatiha surelerinin okunulmasi tavsiye edilir.

  Tesbih için

  Vehüve aliyyül azimü zül celaaili Sübhanallah. Sübhanel kerimi daimenül Elhamdülillah. Rabbil alemiyne Teala sanühü Allahü ekber.

  [/B] 2. Hakim
  Devamlı Üye

  salavat türleri çok fazladır genellikle salavatlarda allaha olan bağımlılık ve saygı dile getirilir salavatlar her namazın ardından okunması iyi olan bir davranıştır.
+ Yorum Gönder