+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Büyük Özgürlükler Sözleşmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Büyük Özgürlükler Sözleşmesi
  ÖZGÜRLÜKLER SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YAZI

  Büyük Özgürlükler Sözleşmesi.jpg

  Magna Carta (Latince: "Büyük Sözleşme") veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlükler Sözleşmesi"), 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.
  Vatandaşların özgürlüklerini belirlemekten çok, toplum güçleri arasında bir denge kuran Magna Carta, kralın sonsuz olan yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlamıştır. Magna Carta’nın 39. maddesinde yer alan;

  “Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır”

  maddesi Magna Carta'nın en önemli maddelerinden biridir. Bu madde sayesinde günümüz hukuk sisteminin temelleri atılmıştır.
 2. DİLAN
  Üye

  Magna Carta veya diğer adıyla Büyük sözleşme olarak bilinen bu anlaşma, kralın yetkilerinin kısıtlandığı din adamlarına ve İngiliz senyörlerine geniş haklar tanınmasını sağlayan bir anlaşmadır.
+ Yorum Gönder