+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Hitit Hukuku kölelere de haklar tanıyordu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Hitit Hukuku kölelere de haklar tanıyordu
  Hititlerde kölelerin hakkı  Hitit Hukuku kölelere de haklar tanıyordu


  Hitit Hukuku.jpg

  HİTİTLER (MÖ 1800-MÖ 700)
  » Hitit krallığı başlangıçta Feodal beyliklerden oluşan bir devletti. Zamanla merkezi yönetim güçlenmiştir. Hititlerin başkenti Hattuşaş-Boğazköy dür. İlk hükümdarlarının adı Hattuşili dir.
  » Hititler Hatti kültürünü benimsemişlerdi.
  » Hititler Suri ye ye egemen olmak için Mısırlalılar ile Kadeş Savaşını yapmışlardır. Savaş sonunda imzalanan Kadeş Barışı dünyanın ilk barış anlaşmasıdır. (MÖ 1296) Bu antlaşma ile Mısır ve Hitit Devletleri Asurlara karşı tedbir almak gerektiği için ittifak kurmuşlardır.
  » MÖ 1200 lerde Ege Göçleri Hititleri yıkmıştır. Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititleri MÖ 100 lerde Asurlar son vermişlerdir.
  » Devleti ilk zamanlar bir rahip kral ve asillerden oluşan geniş yetkili bir ‘’Pankuş’’ adı verilen meclis yönetirdi. Kralın yetkilerini meclis sınırlıyordu. Meclisin kralı denetleme yetkisi vardı. Zamanla meclisin yetkileri azalmıştır.
  » Pankuş meclisinin varlığı ilk zamanlarda Hitit yönetiminin Meşrutiyet benzeri olmasını sağlamıştır.
  » Tavananna adı verilen kraliçe kraldan sonra en yetkili kişi idi. Anlaşmaları kralla beraber onaylardı. Krala vekalet ederdi.
  » Hititler kendi tanrıları kadar tüm Anadolu ve Ön asya tanrılarını kutsal saymışlardı. Ülkelerine bin Tanrı ili derlerdi.
  » Tanrıların özellikleri insanlara benzetilmiştir.
  » Asurlardan Çivi yazısını öğrenmişlerdi. Kendilerine özgü bir hiyeroglif yazılarıda mevcuttu.
  » Hitit kralları saltanatları süresince yaşanan olayları objektif bir şekilde ‘’Anal’’ denilen yıllıklara yazdırılardı. Analların, Objektif olmasının sebebi, Kralların Tanrılara hesap vermek için bunları yazdırdıkları inancı idi. Bu yıllıklar tarih yazıcılığının ilk örnekleridir.
  » Anallar Mezopotamya da ki gibi kralları övmek için yazılmazdı. Zaferler kadar yenilgilerdende bahsedilirdi.
  » Mezopotamya ölçülerini kullanmışlardır. Para yerine tartılmış gümüş kullanılıyordu.
  » Hititlerde halk sosyal www.alasayvan.net sınıflara ayrılmıştır. Soylular, rahipler, hürler, Namralar (yarı hürler) ve köleler. Sınıflar arasında sert ayrımlar yoktu. Sınıflar arası geçiş mümkündü.
  » Hitit Hukuku kölelere de haklar tanıyordu. Cezalar yumuşak ve para esasına dayalı idi. Kanunlar tanrılar adına yapılıp uygulanıyordu. Krala ve devlete başkaldırının cezası ölümdü. Bu merkezi otoriteye verilen önemi gösterir.
  » Heykelcilik ve kabartmacılık gelişmiştir. En önemli kabartmalar Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarıdır. Anadolu ya özgü saray ve tapınak üslüpları vardır 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hitit krallığı ilk olarak feodal beylik ve derebeycilik ile kurulmuş olan bir devlettir.hitit yaptığı savaş ve kanunlarla büyük bir devlet konumunda olmuştur.Hitit kralının adı Hattuşili olark geçmektedir.Hititliler kanun ve yasa koymada uzmanlaşmış olan bir devlettir.bu nedenle hititliler suriyeye egemen olmak için mısırlılar ile Kadeş savaşı yapılmıştır.savaş sonunda bir galip olmadığından Hititliler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş barış antlaşmasıdır.bu antlaşma dünyada yapılan ilk barış ve kardeşlik antlaşmasıdır.hititliler ilk olarak bir merkezi yönetin olarak Pankuş devlet adamları ile kanun ve yasalar çıkartılmakta bu kanunlar ile alt tabakadaki insanlar veya köleler yer alıyordur ve zarara uğratılıyordu.
+ Yorum Gönder


hitit tavananna anal