+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Sanayileşmenin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sanayileşmenin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir
  kısaca sanayileşmenin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye


  KISACA SANAYİLEŞME'NİN OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLARI

  Sanayileşmeyle birlikte kimyasal gübre ve ilaç kullanımındaki artışlar da suları kirletmeye başlamıştır. Böylece ortaya çıkan kirlenmenin üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

  A) SANAYİ ATIKLARI

  Sanayinin gelişmesiyle birlikte, kirletici türleri ve miktarları artmıştır Bu kirleticiler suları da kirletmeye başlamıştır Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları suları kirletmektedir Farklı sanayi kuruluşlarının kirletici etkileri ve dereceleri de farklıdır

  SU KİRLİLİĞİ VE KİRLİLİĞE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

  Su kirliliği , doğada temiz olarak bulunan suyun insan eliyle doğrudan ya da insan yaşamı için üretim yapan kuruluşlar tarafından kirletilmesidir20 yüzyılda sanayileşmenin hızlanması ve insan sayısının artması su kirliliğini de sonuçları tehlikeli olacak kadar arttırmıştır
  1 Şehirlerdeki Atık Suların Arıtma Tesisinde Arıtılmadan Nehirlere,Göllere ve Denizlere Verilmesi:
  Suların hijyenik açıdan kirlenmesine neden olan organizmalar, genellikle hastalıkla veya
  hastalık taşıyıcı olan hayvan ve insanların dışkı ve idrarlarından kaynaklanır
  Bulaşıcı etki ya bu atıklarla doğrudan temasla ya da atıklarının karıştığı sulardan dolaylı olarak gerçekleşir İçme suyu temini açısından hijyenik kirlenme önemli bir sorun oluşturmaktadırSu yakınlarına hayvan barınağı yapılmamalı,mezarlıklar sulardan uzağa yerleştirilmelidir Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda da kirlenme ortaya çıkmaktadır Bu yolla su kirlenmesini önlemek için bitki ve hayvan artıklarının sulara verilmemesi ya da suların yakınlarında yok edilmemesi gerekir
  Ayrıca,sentetik deterjanlar içerdikleri fosfatlar ile yüzeysel sularda kirlenmeye neden
  olmaktadır Evsel atıkların mutlaka özel tesislerde arıtılması gerekmektedir

  2 Fabrikalardaki Atıklarda Bulunan Ağır Metallerin Suya Karışması:

  Çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşurlar ve fenol, arsenik, siyanür, krom, kadmiyum gibi toksik maddeler içerirler Önlem olarak fabrikalar sulardan uzağa kurulmalı,sanayi atıklarını sulara vermeleri önlenmeli Her fabrikanın artıklarını arıtması için tesisler yapması sağlanmalıdır

  3Tarımsal Alanlarda Kullanılan İlaçların Nehirlere Karışması:

  Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının suya karışması, içtiğimiz su için tehlike yaratır Bu
  sularla sulanan besinleri yediğimizde tarımsal ilaçların maddeleri bizim vücudumuza girer Bu sularla sulanmış otları yiyen hayvanlar da hastalanırlar Tarlaların yeterli miktarda ve çevreye zarar vermeyen kimyasalları içeren ilaçlarla ilaçlanması sağlanmalıdır

  4.Gemilerin Çöplerinin ve Atık Sularının Denize Dökülmesi:

  Denizlerimizde dolaşan yerli ve yabancı gemilerin gezileri sırasında toplanan çöplerini
  denize boşalttıklarını görmekteyiz Ayrıca bu gemilerin atık sularını
  da arıtmadan denizlerimize döktükleri gözlenmiştir Bu konuda büyük cezalar getirilerek denizlerimizin kirlenmesi önlenmelidir

  5.Batmış Gemilerin Artıkları ve Petrol Kirliliği:


  Denizlerde batan gemilerden denize dökülen metal parçaları ,eşyalar ,kimyasal maddeler ve sızan petrol doğayı kirletmektedir Deniz kıyılarında gemi tamir ve söküm yapılması da kirlilik yaratmaktadır Tankerler veya boru hatlarıyla taşınan petrolün kazalar sonucunda yüzeysel sulara karışmasının yarattığı olumsuz etkiler açısından önem taşımaktadır Bugün suların en ciddi ve düşündürücü kirlenme şekli, petrol ve petrol ürünlerinin su üzerinde ince bir tabaka teşkil etmeleriyle meydana gelir. Denilebilir ki çevre bakımından en önemli sorun da budur
  Petrol ve benzeri maddeler suda erimediklerinden dağılıp büyük su kitlelerinde kaybolmazlar Aksine suyun yüzeyine yayılırlar Kaza sonunda suya dökülen büyük miktarlardaki petrol vs ürünlerini büyük oranda toplayabilen pek çok usuller bulunmuştur Akaryakıt sızıntısını önleyecek önlemler alınmalıdır
  Zararların önlenmesi için ağır para ve işten uzaklaştırma cezaları verilmelidir Deniz kenarlarında fabrikalar yapılması engellenmelidir Gemi tamir ve sökme işletmelerinin deniz kenarlarında yapılmaması için önlemler alınmalıdır

  6.Nükleer Atık Taşıyan Gemilerin Batması:

  Nükleer atık taşıyan gemilerin batması sonucu sızan nükleer maddeler suya karışmakta
  büyük bir doğa kirliliği oluşturmaktadır Ayrıca radyoaktif kirlenme hastanelerden, araştırma kuruluşlarında ve bazı endüstri dallarından da kaynaklanabilmektedir Nükleer silah denemeleri sonucunda artan radyoaktivite, yağmur sularım da kirletmekte ve bunun sonucu olarak yüzeysel sular, radyoaktif kirlenmeye maruz kalmaktadır Su kaynaklarından çok uzaklarda nükleer denemeler yapılmalı ,fabrikaların bu tür atıklarını suya bırakmalarına büyük cezalar verilmelidir

  7.Denizlerde Açılan Petrol Kuyuları,Bu Kuyularda Meydana Gelen Yangınlar ve
  Kazalar Sonucu Suya Petrol Karışması:


  Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır Özellikle yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve tesisi fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadır Deniz içinde yapılan petrol aramaları ve petrol çıkarma kuyuları ile buralarda meydana gelen yangın ve kazalar sonucu petrol su yüzeyine dağılmaktadır

  Doğada,suların yüzeyine yayılan akaryakıtın sebep olabileceği sorunları kısaca şöyledir:

  1)Suların atmosferden oksijen emmesi zorlaşır, suların kalitesi düşer, yani canlı varlıklar
  için gerekli koşullar bozulur
  2)Su yüzeyindeki ince zar, su ile atmosfer arasındaki ısı alışverişini de etkiler
  3)Su üzerindeki ince sıvı tabakası deniz kuşlarının yüzme olanaklarını etkileyebilir, hatta
  tamamen yok edebilir Son yıllarda martı vs kuş ölülerine sık bir şekilde rastlanmasının
  nedeni budur
  4) Denizde yaşayan her türlü bitki ve hayvanın yaşamalarını sürdürmeleri ve üremeleri,
  sulardaki kirlenmelerle orantılı olarak zorlaşıyor
  5) Deniz yüzeyinden her türlü kirletici madde sürekli olarak sahillere de dağılmaktadır

  Özellikle yağlar, katranlar ve benzer maddeler kıymetli sahilleri, plajları ve her türlü bina ve
  tesisi fiziksel olarak kirletmekte ve maddi hasarlara sebep olmaktadırBu etkenin ortadan
  kaldırılması için denizlerde petrol araması ve çıkarılması önlenmelidir

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Sanayilerın en önemsiz yani doğaya cevre ye vede insanlara zarar vermesidir, sanayileşme 19 uncu yüz yılda İngiltere de çıkmıştır..
+ Yorum Gönder


sanayileşmenin sonuçları,  sanayileşmenin olumsuz etkileri,  sanayilesmenin olumsuz etkileri,  sanayileşmenin olumlu ve olumsuz sonuçları,  sanayileşmenin olumsuz sonuçları,  sanayileşmenin sonuçları nelerdir