+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Fransız ihtilalinin nedenleri ve sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fransız ihtilalinin nedenleri ve sonuçları nelerdir
  kısaca fransız ihtilalinin nedenleri ve sonuçları nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Fransız ihtilalinin nedenleri ve sonuçları


  • Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.

  • İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD'de görülen demokrasi, Kıta Avrupası'nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
  • Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.

  16. yüzyıldan beri, katı bir mutlakiyetle yönetiliyordu. Kral, Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Adaletsiz ve güç kullanılarak toplanan vergiler, kralın zevk ve eğlencesine ayrılıyordu. 18. yüzyıl sonlarında halk, bu duruma isyan etmiştir.

  Sosyal Nedenler

  Fransa'da halk, birbirine eşit olmayan, ayrı hak ve imtiyazlara sahip soylular, rahipler,

  16. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1501 ile 31 Aralık 1600 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir. 16. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Toplumda eşitliğin olmaması, soyluların ve rahiplerin geniş imtiyazlara sahip olması, zenginleşerek devlete vergi ödeyen burjuvaların siyasal haklar istemesi, hiçbir hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalışan köylülerin burjuva sınıfını desteklemeleri, Fransız İhtilâli'nin çıkmasında etkili olmuştur.

  • 1789 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu.

  • Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı.

  • Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.

  • Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Milliyetçilik dil, tarih ve kültür birliğine dayalı ulusun ve devletin mutlak ve temel bir değer olduğunu kabul eden anlayış. Bireylerin devletin büyüklüğünü sağlayacak ve koruyacak şekilde, devletin ihtiyaçlarına uygun olarak davranmaları gerektiğini, davranışlarını bu amaca göre ayarlaması gerektiğini öne süren akım olarak milliyetçilik, ulus olgusunu, o ulusu meydana getiren bireylere, hukuki bir yapı olan devlete dönüştürme imkanı sağlamıştır.
  Yeniçağ'ın sonu,
  Yakınçağ'ın başlangıcı kabul edildi.

  • Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.
  • İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.
  • Fransız İhtilâli'nin yaydığı fikirlere karşı İhtilâl Savaşları (1792-1815) başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya'da katıldılar. Savaşlar Napolyon'un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Viyana Kongresi, Ekim 1814-Haziran 1815

  Fransız Devrimi sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan sorunlara ilişkin görüşmelerin yapıldığı kongre. Fransız Devrimi'ni izleyen çağ "ulusçuluk çağı" olarak nitelenmektedir. Çok uluslu Avusturya İmparatorluğu Başbakanı Franz von Metternich, tehlikeli gördüğü ulusçuluk akımının ortaya çıkarabileceği sorunların çözümlenmesi için, Avrupa'nın tutucu güçlü devletlerinin ortak hareket etmelerinin ortamını sağlamak amacındaydı. 1 Ekim 1814' Avrupa'nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir (1815).

 3. FERAY
  Devamlı Üye
  Fransız İhtilali’nin Nedenleri

  1756-1763teki Yedi Yıl Savaşları’nda İngilizler ile savaşan Fransızlar’ın İngiltere’deki meşrutiyet yönteminden etkilenmesi.


  Amerika Bağımsızlık Savaşı’nı destekleyen Fransızlar’ın, İnsan Hakları Bildirisi’nden etkilenmesi.

  Fransa’da mutlaki krallığın uyguladığı baskı rejimi nedeniyle özgürlük ve eşitlik ortamının olmaması.

  Devlet yönetiminde soyluların geniş ayrıcalıklara sahip, halkın ise kralın emirlerine körü körüne itaat eden durumunda olması.

  Devlet çıkarlarına ters düşen fikirlere sahip kişilerin ağır biçimde cezalandırılması.

  Rönesans’ın etkisiyle ortaya çıkan “Aydınlanma Çağı” nın, Fransız düşünürler tarafından benimsenmesi.

  Fransa’nın XVIII. yüzyılda katıldığı savaşlar ve devletin gereksiz harcamalarının ekonomiyi sarsması üzerine halkın ağır vergiler altında ezilmesi.

+ Yorum Gönder


fransız ihtilali nedenleri ve sonuçları kısa