+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Mustafa Kemal'in Samsuna Çıkısı Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal'in Samsuna Çıkısı Hakkında Yazı
  Mustafa Kemal'in Samsuna Çıkısı


  19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelen Mustafa Kemal bu sırada padişahın ve hükümetin vatanı kurtaracak bir harekette bulunmamaları dolayısıyla "Millî hakimiyete dayalı kayıtsız, şartsız yeni bir Türk Devleti" kurmayı kararlaştırmıştı. Bu kararını da Samsun'a çıkar çıkmaz uygulamaya koymuş tur. Ancak o gün için bu olayı gerçekleştirmenin zamana bağlı olduğunu düşünen Mustafa Kemal, sonuca aşamalı olarak ulaşmayı düşünüyordu. Amacı safhalara ayırmayı uygun bulan Mustafa Kemal, Türk milletini amaca hazırlamak ve kamu oyu oluşturmak için çalışmalar yapacaktır.
  Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı günler de Güneybatı Anadolu italyanların, Batı Anado lu Yunanlıların, Karadeniz kıyıları İngilizlerin ve Fransızların, Güneydoğu Anadolu Fransızların ve Ermenilerin, Doğu Anadolu ise Ermenilerin işgali altındaydı. Padişah ve istanbul Hükümeti ise duru mu sabır ve sükûnla izlemekteydi.
  Mustafa Kemal kurtuluşun daha önce başlamış olan yerel direniş örgütlerini birleştirip milletçe ha reket etmekle gerçekleşeceği inanandaydı. Böy lece millî egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti de kurulacaktı.
  Samsun'da görevi icabı çeşitli çalışmalarda bulunarak bir rapor hazırlayan Mustafa Kemal, bu nu İstanbul'a bildirmiştir. Raporda;

  • Türk milleti manda ve himayeye tamamen karşı bir tutum içindedir,
  • Rumlar, bölgede oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilecek çalışmalar yapmaktadır,
  • İzmir'in işgaline karşı tepki büyümektedir,
  • Türk milleti işgallere karşı koyma inancındadır,
  ifadelerine yer veren Mustafa Kemal Paşa aslında milletin nabzını tutmuş oluyordu. Çünkü Millî Mü-cadele'nin her evresinde Türk milletine olan güve nini koruyacaktır.

  Samsun'daki çalışmalarını bitirdiği kanaatine varan Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gitmiştir. Burada bölgenin ileri gelenleriyle çeşit li görüşmeler yaparak ülkedeki tüm komutanlara, idari amirlere ve Anadolu'da kurulan millî cemiyet lere gizli bir tamim (genelge) göndermiştir. 2. Acil

  Mustafa Kemal'in Samsuna Çıkısı Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder