+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Erzurum Kongresi'nin Toplanma Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Erzurum Kongresi'nin Toplanma Nedenleri
  Erzurum Kongresi'nin Toplanma Nedenleri

  İtilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Mütarekesinin 24. maddesi; "Ermenilere ait altı ilde (Vilayet-i Sitte) karışıklık çıkması hâlinde, İtilaflar bu illerin bir kısmını işgal hakkını elinde bulundurur." idi. itilafların amacı bu illeri Ermenilere vermekti. Bu şekilde Kafkaslar'daki Rus nüfuzu da kırılmış olacaktı, itilafların bu amacı Doğu Anadolu'daki Türk halkını mücadele etmeye ve teşkilatlanmaya zorlamıştır.
  Osmanlı ülkesinin geleceği için endişelenenler Müdafayı Hukuk adı altında birtakım cemiyetler kurmuşlardır. Bu millî cemiyetlerden biri olan Vilayeti Şarkiyye-i Müdafayı Hukuku Milliye Cemiyeti (Doğu İllerinin Millî Haklarını Savuma Cemiyeti); doğudaki illerin Osmanlı Devleti'nden koparılma-ması için faaliyet göstermekteydi.
  Bu amaçla yayınladıkları bildirilerde;
  • "Bölgeden kesinlikle göç edilmeyecektir." denmiştir. Çünkü Ermeni saldırılarından yılan bölge halkının göç etmesi hâlinde Ermeni nüfusunun Türk nüfusuna oranı artmış olacaktır. Bu durum da doğudaki altı ilin Wilson ilkeleri uyarınca Ermenilere bırakılmasını kolaylaştıracaktır.
  İşte bu endişeler, Doğu Anadolu Müdafayı Hukuk Cemiyeti'ni Erzurum'da bölgesel bir kongre toplamaya zorlamıştır. Mustafa Kemal ise Amasya Genelgesi'nde duyurduğu millî kongreyi toplamak için Sivas'a gitmiş, burada yeterli sayıda delege olmadığını görünce, 3 Temmuz 1919 Erzurum'a geçmiştir. Erzurum'da bir taraftan Müdafayı Hukuk Cemiyetiyle bir taraftan da XV. Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yla irtibat kuran Mustafa Kemal, bölgesel kongreye katılmak için çalışmalar yapmıştır. Böylece Amasya Genelgesi'nde 10 Tem-muz'da toplanacağı bildirilen Erzurum Kongresi bu cemiyetin girişimleriyle ve Mustafa Kemal'in katkılarıyla 23 Temmuz 1919'da toplanmıştır. Kongreye Erzurum, Van, Sivas, Bitlis ve Trabzon vilayetlerinden 56 delege katılmıştır. 2. Acil

  Erzurum Kongresi'nin Toplanma Nedenleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


erzurum kongresinin toplanmasinin nedenleri