+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda TBMM'nin Nitelikleri Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  TBMM'nin Nitelikleri Kısaca
  TBMM'nin Nitelikleri

  TBMM olağanüstü dönemde oluşmuş, olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Üyelerinin bir kısmı Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasın- dan sonra İstanbul'dan kaçmayı başaran vekil- lerdir. Bu vekiller için yeni bir seçim yapılmaması millet iradesine önem verildiğini gösterir. Üyelerinin geri kalan kısmı ise Mustafa Kemal tarafından yayınlanan geçici seçim sistemine göre belirlen miştir.
  TBMM için yapılan seçimlere ülkedeki azınlık lar katılmamıştır. Bu yönüyle Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aksine ulusal bir meclis görüntüsü kazanmıştır. TBMM'de; 133 devlet memuru, 102 serbest meslek sahibi, 52 asker ve subay, 32 din adamı, 7 aşiret reisi, 4 teknik eleman ve 16 sağlıkçı bulunmaktaydı. Bu durum meclise geniştabanlılık özelliği kazandırmıştır.

  TBMM'nin ilk oturumunda bulunan 115 millet vekilinden ellisinin Kalpaklı (İnkilapçı), kırkbirinin Fesli (Osmanlıcı), ve yirmi birinin de sarıklı (İslamcı) olduğu görülür. Bu matematiksel dağılım mecli se çok seslilik kazandırmıştır. Her türlü ideolojiyi benimseyen milletvekillerinin yer aldığı TBMM'de 1923'e kadar partileşme olmamıştır. Tesanüd (Da yanışma) Grubu, İstiklal (Bağımsızlık) Grubu, Halk Zümresi, Islahat Grubu ve Müdafayı Hukuk Grubu gibi birtakım gruplara rastlanan TBMM'deki karar lar demokratik bir ortamda alınmıştır

  Mustafa Kemal, meclisteki farklı ideolojileri benimseyen milletvekillerini kendi yanına almayı başarmıştır. Çünkü bütün milletvekillerinin ortak amacı vatanı düşman işgalinden kurtarmaktır. 2. Acil

  TBMM'nin Nitelikleri Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder