+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda İstibdat Devri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İstibdat Devri
  İSTİBDAT DEVRİ (1878 - 1908)

  Bu dönemde her türlü özgürlük kısıtlanmış, basına sansür konulmuş, örgütlenme özgürlüğü engellenmiştir. Bu nedenle Osmanlı aydınlarının çoğu yurtdışına kaçmış tır. Aydınlar, Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti adıyla gizli bir örgüt kurmuşlardır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin amacı Meşrutiyeti yeniden yürürlüğe koymaktır. İtti hat ve Terakki Cemiyeti, 1908'de meşrutiyetin yeniden ilanına kadar II. Abdülhamit'e karşı mücadelesini sürdürmüştür.
  İstibdat Devri'nde Mecelle adında ilk Osmanlı Medeni Kanunu yürürlüğe konulmuş tur. Şeriatı temel alan bu kanunda kadınlara boşanma, miras, meslek seçme hak kı tanınmamış; iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına eşit sayılmıştır. 2. Acil

  İstibdat Devri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder