+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Hazırlayan Diğer Olaylar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Hazırlayan Diğer Olaylar
  Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Hazırlayan Diğer Olaylar

  1911'de İtalya, Osmanlı egemenliğindeki Trablusgarp'a asker çıkardı. 1912'deki Uşi Antlaşmasıyla da hem bu ülkeyi topraklarına kattı, hem de Oniki Ada'ya el koydu.

  8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşları Osmanlı'nın yenilgisiyle son buldu. Osmanlı Devleti, Meriç Irmağı'na kadar bütün Balkan topraklarını ve Ege adalarını kaybetti.

  Balkan Savaşlarından bir yıl sonra başlayan I. Dünya Savaşı da Osmanlı'nın ye nilgisiyle sonuçlandı.
  Mondros Ateşkesi'yle Osmanlı ülkesi (Anadolu dahil) İtilaf Devletleri'nin işgali al tında kaldı.
  10 Ağustos 1920'de Osmanlı'nın İtilaf Devletleriyle imzaladığı Sevr Antlaşması, Türk yurdunu sadece İstanbul ve Orta Anadolu ile sınırlıyordu. Fakat bu antlaşma nın meclis onayından geçmemesi ve Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanma sı, uygulanma olanağını da ortadan kaldırdı.

  Mudanya Ateşkesi'nden sonra 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırması üzerine, altı yüz yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren Os manlı İmparatorluğu resmen kalkmış oluyordu. 2. Acil

  Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Hazırlayan Diğer Olaylar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder