+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Şeyhülislam Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Şeyhülislam Kısaca
  Şeyhülislam (Müftü):

  Kanuni devrinde divana girmiş, yapılan işlerin dine uygun olup olmadığına dair fetvalar vermiştir. Kazaskerle birlikte ilmiyenin (din, adalet ve eğitim işleri) divandaki temsilcisidir. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Şeyhülislam Kanuni Sultan Süleyman döneminde divana girmiş yapılan işlerin ve uygulamaların dine uygun olup olmadığına dair fetvalar vermiştir.
+ Yorum Gönder