+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Reisül Küttap Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Reisül Küttap
  Reisül Küttap Kısaca

  XVII. yüzyıla kadar divandaki kâtiplerin şefidir. XVII. yüzyılda dışiş leri bakanı olarak divana alınmıştır.
  Yeniçeri ağası divanın doğal üyesi değildi. Bu nedenle divan toplantılarına sü rekli katılamazdı. Fakat Yeniçeri ağası vezir rütbesindeyse, divanın doğal üye si sayılacağı için divan toplantılarına sürekli katılır, söz ve oy hakkı kullanırdı Yeniçeri ağası vezir rütbesinde değilse, divan toplantılarına ancak çağrıldığı zaman katılır ve İstanbul'un güvenliği hakkında bilgi sunardı.
  Divan, II. Mahmut devrinde kaldırıldı ve bakanlıklar sistemine geçildi. Sadrazamlık kaldırıldı yerine başvekâlet makamı oluşturuldu. Yürütme yetkisi nazırlıklara (ba kanlıklara) bırakıld 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Reisül Küttap 17.yüzyıla kadar divandaki katiplerin şefi olarak bilinir.17. yüzyılda dış işlerin bakanı olarak divana alınmıştır.
+ Yorum Gönder