+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Dünya Tarihi Forumunda Süvariler Hakkında Kısaca Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Süvariler Hakkında Kısaca Yazı
  Süvariler (Atlılar)


  Altı bölüğe ayrılıyordu : Silahtar Ocağı, Sipahi Ocağı, Sağ ve Sol Garipler, Sağ ve Sol Ulufeciler Kapıkulu Ocağı'nın en önemli bölümü yeniçerilerdir. III. Murat'tan itibaren Yeniçeri Ocağı'na Devşirme Kanunu'na aykırı olarak askerlikle ilişkisi olmayanların alınma sıyla ocağın düzeni ve disiplini bozulmuştur. Bunun sonucunda yeniçeriler, devlet içerisinde etkili olmaya başlamışlardır. Çıkarlarına aykırı davranan padişahları ve devlet görevlilerini yönetimden uzaklaştırmalardır. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Süvari birliği savaş zamanı gelince ilk veya son safta savaşabilirdi bu birlik çok güçlü bir birlikti çünkü bir piyade olarak kılıç sallamıyor bir at sırtında kılıç kullanıyorlardı.Süvari her savaş toplumunda kullanılmış atlı birliktir.
+ Yorum Gönder