+ Yorum Gönder
Tatil Gezi ve Turizm ve Dünya Ülkeleri Forumunda Göktürkler Devleti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Göktürkler Devleti Hakkında Bilgi
  Göktürkler Devleti Hakkında Bilgi
  g-kt-rkler2.jpg

  GÖKTÜRK DEVLETİ (522 - 658)


  Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Asya'daki Türk boylarının büyük çoğunluğu Avarların hâkimiyetinde yaşıyordu. Aşina soyuna mensup olan Göktürkler de Avarlara bağlı idi. Aşina boyunun başında Bumin bulunuyordu. 552 yılında Bumin önderliğindeki Göktürkler Avarların üzerine yürümüş ve onları yenerek bir devlet hâline gelmişlerdir.Başkent Ötüken olmak üzere Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti, isminde Türk bulunan ilk Türk devletidir. Göktürkler, Hunlarla aynı soydan geliyorlardı. Asya Hunları'ndan sonra Türk birliğini sağlayan 2. Türk devleti olmuştur.
  Devletin batı kanadının yabguluğunu kardeşi İstemi Kağan'a veren Bumin Kağan doğu kanadını kendisi yönetmiştir. İstemi Kağan Sasaniler-le anlaşarak Ak Hun devletini yıkmış, ardından da Bizanslarla anlaşarak Sasanileri zayıflatmışlardır. Bumin Kağan devleti kurduğu yıl içinde ölünce yerine Mukan Kağan geçmiştir.
  Göktürk Devleti en parlak çağını Mukan Kağan zamanında yaşamıştır. Bizanslılarla ve Sasanilerle anlaşmalar yapan Mukan Kağan, Çin'i baskı altına almıştır. Sınırları doğuda Mançurya'dan batıda Hazar Denizi'ne kadar genişletmiştir. Mukan Kağan'ın ölümünden sonra başa geçen yöneticilerin devleti iyi idare edememeleri ve Çin'in taht kavgaları çıkarması üzerine devlet 582 yılında ikiye ayrılmıştır.
  İşbara'nın başında bulunduğu Doğu Göktürkler Çin hâkimiyeti altına girmek zorunda kalmışlardır. Çinliler, Türklere millî benliklerini unutturmaya çalışmışlardır. Buna karşı çıkan Türkler isyan etmişler ancak başarılı olamamışlardır. 630 yılında Çin, Doğu Göktürk Devleti'ni yıkmıştır.
  Batı Göktürkler ise ilk yıllarda bağımsız olarak varlığını sürdürmüş, Sasani - Bizans mücadelesinden yararlanarak İran'a kadar ilerlemişlerdir. Ancak Çin baskıları sonucu bu devlet de yıkılmıştır. (658)
 2. Zarafet
  Üye

  Göktürk Devleti Asya Hun Devleti'nden sonra Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Göktürkler Avarlar’a bağlı olarak yaşıyorlardı. Demircilikle uğraşıp Avarlara silah yapıyorlardı. Göktürkler, saltanatı Avarların elinden alarak devletlerini kurmuşlardı.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Göktürk Devleti

  Tarihteki adı "Büyük Türk Kağanlığı" da olan, Orta Asya’da hüküm sürmüş büyük Türk hanedanı ve devleti. Bumin Kağan tarafından 552 yılında kurulup, Peymey Kağan zamanında 745’te Karluk ve Uygur Türklerince yıkılmıştır. Başşehirleri Ötüken’dir.

+ Yorum Gönder


göktürkler,  göktürkler hakkında bilgi,  göktürk devleti,  göktürkler resimleri,  gokturkler,  göktürk devleti hakkında bilgi