+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Jean Bodin Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Jean Bodin Biyografisi
  Jean Bodin  Jean Bodin, 1530-1596 yılları arasında yaşamış Fransız iktisatçısı ve politik filozofu. Başlıca eserleri; Methodus ad Facilem Historiarium Cognitonem Tarihi Kolay Kavramanın Yöntemi; Six Livres de la Republique Cumhuriyet Üzerine altı kitabı vardır.
  jeanbodin2.jpg
  Bodin Reformasyon sırasında yaşamıştır ve dolayısıyla dini ve sivil ihtilafların arkaplanda yaşandığı bir dönemde eserlerini kaleme almış, düşüncelerini geliştirmiştir. Bu dönemde Fransa’da devletin desteklediği Katolik Kilisesi ile Kalvinist Huguenot’lar arasında büyük bir ihtilaf mevcuttur.

  Her ne kadar eserleri siyaset felsefesi ve siyaset bilimi açısından önemli olsa da, eserlere tepki oldukça karışıktır; bazı yazarlar eserleri ve Bodin’in düşüncelerini överken, bazıları da düşüncelerini ve örneğin metodolojisini eleştirmişlerdir.

  Devlet Üzerine Altı Kitap veya özgün ismiyle Les Six livres de la Republique, Bodin’in başyapıtıdır. 1576′da kaleme aldığı eser insanların karakterlerinin gelişiminde iklimin önemi ve etkisi gibi çeşitli sosyolojik ve antropolojik fikirlerin yanı sıra, egemenlik üzerine de önemli fikirler barındırmaktaydı.  Bodin, felsefesi egemenlik kavramı üzerinde yoğunlaşan bir siyaset filozofu olmakla birlikte, öncelikle tarih alanındaki görüşleri ve araştırmalarıyla ün kazanmıştır. Daha doğrusu, o politikanın doğasıyla ilgili olarak kuşatıcı bir empirik resme ulaşabilmek için, tarihsel karşılaştırmaları kullanılmış ve bu bağlamda eskilerin öteye beriye, şuraya buraya dağılmış yasalarını bir araya getirip bir sentez yapmamızı sağlayan şeyin tarih olduğunu söylemiştir. Ona göre, tarih en iyi politik rehberdir ve evrensel hukuğun en iyisi, tarihin bağrında saklıdır.

  Bir mutlakiyetçilik teorisyeni olup Hobbes’u birçok bakımdan önceleyen Bodin, devletin kiliseden bağımsızlaşması sürecine de önemli katkılar yapmıştır. Egemenlik kavramını ayrıntılı olarak inceleyen Bodin, egemenliğin sürekli olması ve iktidarı hayat boyu kullanan hükümdarların vicdanına bağlı bulunması gerektiğini düşünmüştür. Ona göre, üç tür yönetim türü vardır; demokrasi, aristokrasi ve monarşi. Bodin bunlardan en iyisinin monarşi olduğunu söyler. Daha doğrusu, Bodin için ideal devlet, genelin iyiliği için aristokratik ve demokratik yönetim yapılarını kullanan monarşik devlettir.

  Doğaya ve doğanın yasalarına en uygun olan rejim monarşidir. Monarka yardım etmek üzere, en yetenekli kimselerin en iyi bir biçimde seçilebilmesini yalnızca monarşi sağlar. Başlıca amaç adalet düzeninin kurulmasıysa eğer; soylulara sıradan insanları gerçek bir toplumsal birlik içinde bir araya getirmeyi mümkün kılan biricik rejim, Bodin’e göre, yine monarşidir. Bodin’in isteği, özlediği mutlak monarşi, keyfi bir yönetim tarzı değildir, çünkü onda vergileri kabul ya da reddeden bir parlamento, korporasyonlar kurullar ve hükümdarla uyruklar arasında bir dizi ara kuruluş vardır.
 2. Zahra
  Üye

  Fransız Hukukçu ve Tarihçi olan Jean Bodin, aynı zamanda Paris Parlementosu üyesidir. Fransada Üniversitelerde Hukuk Profösörlüğü de yapmış ve geliştirdiği Egemenlik Kuramıyla ismini duyurmuştur. Ortaya koyduğu eserleri Siyaset Bilimi ve Siyaset Felsefesi açısından önemli yer tutmaktadırlar.
+ Yorum Gönder


jean bodin kimdir,  bodin kimdir,  Jean Bodin hayatı