+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Nomotetik Bilimler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Nomotetik Bilimler Hakkında Bilgi

  Nomotetik Bilimler genel bilgi

  1. Genel, zorunlu (apodiktik) yargılarla çalışırlar.
  2. Genelin bilgisine yönelirler.
  3. Gerçekliğin aynı kalan, tekrar eden formunu dikkate alırlar.
  4. İde (modern bilimde: doğa yasası) peşindedirler; bilgisel amaçları yasalara ulaşmaktır.
  5. Soyutlamacı bir tutumla çalışırlar.
  6. Nomotetik çalışırlar; yasalar ortaya koymak isterler.
  7. Yasa bilimidirler.
  8. Konuları doğadır.
 2. Hiranur
  Devamlı Üye

  Nomotetik Bilimler Bilgi


  Bir nomotetik yasa, zamandan ve durumdan bağımsız olarak, onları hesaba katmaksızın, evrensel biçimde geçerli olan bir düzenlilik ifadesidir. Bu yasa, kendisinden gelecek olaylar hakkında öngörülerin çıkarsanabileceği bir nedensellik ifadesidir. Sosyal bilimlerde yalnızca iktisat teorisi nomotetik yasalar geliştirmiş olma iddiasında bulunabilmektedir.

  1- Normatif ifadeler, gerçekleri veya olguları tasvir etmeyen, davranışlar için biçim ve standart koyan ifadelerdir. Normatif ifadeler genellikle ahlaki standartlarla ilintili biçimde kullanılmakla beraber, ille de böyle olmaları gerekmez. Legal kurallar belirli davranış biçimlerini mecburileştirme anlamında normatiftirler, fakat her halükarda ahlaki olmaları şart değildir.

  2- Neyin olduğunun tasvirinden ziyade neyin olması gerektiğiyle, neyin olmasının lüzumlu ve iyi olduğuyla ilgili bir ahlaki ölçüt koyucu, belirleyici.

+ Yorum Gönder