+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Wittgenstein Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Wittgenstein Hakkında Bilgi

  Wittgenstein genel bilgileri  Viyana’da doğup, 23 yaşına kadar orada yaşamış olmakla birlikte, yirminci yüzyılda önce Anglo –Sakson dünya, sonra da bütün dünyada etkili olan ünlü çağdaş filozof, felsefi kariyeri, her birinde birbirleriyle uzlaştırılması hiçbir şekilde mümkün olmayan iki ayrı döneme ayrılan Ludwig Wittgenstein’ın temel eserleri: Tractatus Logico – Philosophicus (Mantıksal- Felsefi Deneme), Philosophical İnvestigations (Felsefi Soruşturmalar)

  wittgenstein.jpg

  Bütün felsefe problemlerini bir dil problemine indirgeyen Wittgenstein’ın düşüncesinin merkezinde, dilin kapsamını ve sınırlarını belirleme problemi vardır. Ona göre, dili kullanma, dili anlama, insanları başka varlıklardan ayıran biricik şey, insan yaşamının özünü oluşturan dokudur. Wittgenstein bu bağlamda iki temel sorunun gündeme geldiğini söyler: Dilin dünyayla olan ilişkisi nedir? Dilin düşünceyle olan ilişkisi neden meydana gelir?
 2. Zahra
  Üye

  Avustralya Doğumlu olan Wittgenstein, Yaptığı çalışmaları ile Modern Felsefeye önemli katkılar da bulunmuş Filozof ve Matematikçidir. Gördüğü, duyduğu ve bildiği herşeyden şüphe etmiş ve böyle olması gerektiğine inanmış ayrıca 20. yüzyılın en önemli Filozoflarından biri olmuştur.
+ Yorum Gönder


ludwig wittgenstein